Aumärkide saajad 2020
Esimene rida vasakult: Aare Palu, Jaanus Kuusk, Johan Heinmaa, Anatoli Sokolov, Aarne Vainokivi, Harald Koel, Toivo Lempu, Arli Lember, Marko Vann,
Tagumine rida: Kalmer Kaselaid, Urmas Sink, Vahur Jalak, Jalmar Raud, Alar Tamm, Priit Friedemann, Andi Lember, Toivo Vaik, Hannes Albert, Aarne Jõgi
Foto: Taivo Spitsõn

2020. aasta suured aumärgid “Kuldne hirvesarv” anti üle 11.06.2020 Muhus Saarte Jahimeeste Seltsi üldkoosolekul:

Heinart Laaneväli – jahimees alates 1957, Muhu jahiseltsi esimees 1965 – 2020 (55 aastat!), SJS juhatuse liige 1991 – 2020.

Aarne Vainokivi – jahimees alates 1975, SJS juhatuse liige alates 2002. Aastatel 2002 – 2008 SJS juhatuse esimees.

Aumärgid “Eeskujuks jahinduses” ja “Eeskujulik kütt” anti üle 30.septembril Thule Kojas.

Taivo Spitsõni pildid üritusest SIIN.

“Eeskujuks jahinduses” saajad:

Aare ElissaarMitmendat põlve jahimees. Koeramees. Tunnustame teda head tööd tegeva eesti hagija kasvatajana. 
Aarne JõgiAarne on olnud Muhu Jahiseltsi grupivanem 27 aastat. Kaks aastat seltsi aseesimees ja käesolevast aastast esimees. Aktiivne ühisjahtide organiseerija.
Alar TammAlar on Laugi jahiseltsi “maaotsa” vaieldamatu liider, tema juhtimisel toimuvad enamus ühisjahtidest, tema sõna maksab ja tema jahtides leiab igaüks endale väärika koha. Alar oskab lahendada olukordi nii, et ei jää maksma mitte MINA vaid MEIE. Ta on Laugi Jahiseltsi juhatuse liikmena rääkinud alati kaasa, et kollektiiv toimiks ühtse meekonnana. Alar peab kinni tähtaegadest ja teab, et aruanded peavad saama esitatud.
Anatoli SokolovAnatoli on suureks eeskujuks teistele jahimeestele aastatepikkusel jahinduse arendamisel ja traditsioonide hoidmisel. Tegeleb aktiivselt ulukite, sealhulgas väikeulukite, arvukuse kontrolli all hoidmisega. Osaleb praktiliselt alati jahiseltsi poolt korraldatavatel ühisjahtidel ja üritustel.
Andi LemberTa on olnud jahimees rohkem kui poole oma elust. Ta on alati aktiivselt võtnud osa jahindusalasest tegevusest nii seltsis sees, kui ka väljaspool. On alati üks osavõtjatest ja korraldajatest igaaastastel jahimeeste kokkutulekutel, alati rõõmsameelne ja abivalmis teiste jahimeeste suhtes, kaasa arvatud noorjahimehed, kes kunagi ei jää oma küsimustele vastuseta. Ta on oma käitumise ja suhtumisega jahindusse eeskujuks paljudele teistele, ka endast palju vanematele jahimeestele ning paistab silma heade jahindusalaste teadmistega, on jahijuhataja ja koeramehena alati kohusetundlik,  korrektne ja eeskujuks jahikaaslastele. Kauaaegne Pihtla Jahiseltsi  grupivanem ja juhatuse liige.
Enno VokseppOma 60 eluaastast on ta 25 aastat olnud jahimees Võhma js.-is. Sellest 20 aastat järjest olnud juhatuses. Tunneb hästi Võhma js.-i jahimaid, aitab juhtida ühisjahte, olnud ise väga täpne jahireeglitest ja jahikultuurist kinnipidaja ja nõudnud seda ka kaasjahimeestelt. Palju panustanud Võhma jahimaja valmimisse.
Harald KoelHaraldil on jahimehestaazi 53 aastat. Kaua aega juhtinud Tornimäe Jahimeeste Seltsi. Tänaseni aktiivne jahimees ja kindla käega hoiab korras jahilubade väljastamise. Tornimäel on tuntud ka Haraldi ütlemine “Mehed, me ei vaidle!” 
Jaanus KuuskJaanus on jahimeheks sündinud. Alates 1992. aastast, kui loodi Kaali Jahiselts, kuni käesoleva aastani on ta kuulunud seltsi juhatusse, sellest 15 aastat esimehena.  Aktiivne ühisjahtidest osavõtja.
Jalmar RaudJalmar Raud on olnud Lümanda jahiseltsile püstitatud eesmärkide tubli elluviija, ühisjahtide korraldaja ja aktiive jahijuhataja läbi aastate. Jalmarit iseloomustab kohusetundlikkus, täpsus ja järjekindlus jahiseltsi asjaajamises. Jalmar on olnud hea side jahimeeste ja muu kogukonna vahel.
Johan HeinmaaJohan on pikaajalise staažiga jahimees. Noorematele jahimeestele on ta alati nõus jagama oma kogemusi ja vajadusel suunab jahikaaslasi. Osaleb aktiivselt seltsi jahikorralduses ja jahikultuuri edendamises. 
Kalmer KaselaidAktiivne jahiseltsi liige,kasvatanud töötavaid jahikoeri. Alati võtnud osa jahimaal korraldavatest jahtidest, ühisüritustest. Kalmer on aastaid panustanud laskespordiarendamisse Saare maakonnas.
Marko VannAastast 2006 Tagavere Laskurklubi looja ja eestvedaja.
Toivo LempuToivo on väga pikka aega olnud Pärsama Jahiseltsi juhatuse liige, 23.aastat suisa esimees, kuulunud SJS juhatusse. Aktiivne jahimees ja ürituste korralda. 
Toivo VaikTa on olnud Kärla JS juhatuse liige ja aidanud vedada Kärla JS-i. Ta on kajastanud Kärla JS tegevusi internetiavarustes, toimetades Kärla JS blogi, millel on vaataid üle laia Maailma. Tema kajastused Blogis on olnud sündsad ja väga hästi olukordi kirjeldavad positiivses valguses, et ka tavainimene mõistaks Jahinduse sisu ja vajalikkust, kuid samas mitte ka liigselt ilustades. Ta on kirjutanud ka artikleid ajakirjandusse, mis kindlasti on jälle valgustanud jahimeeste tegemisi tavainimestele.
Ülo VeversÜlo jagab oma teadmisi jahindusest ja jahist alati noortele jahimeestele. Ülo on jahimees, kellest on meil kõikidel õppida! Olnud aastatel 1980 – 1995 SJS juhatuse liige ja sellest 1991 – 1995 juhatuse esimees.

“Eeskujulik kütt” saajad:

Aare PaluJahindusega on Aare olnud seotud 1994.-st aastast ja samapalju on ta ka kasvatanud ja pidanud jahikoeri! Ta tunneb väga hästi jahikoerte hingeelu, oskab neid suurepäraselt kasvatada ja nendega metsas tööd teha! Lisaks kõigele muule on Aare ka suurepärane kütt, kelle koduseinu kaunistab hulgaliselt trofeesid!
Arli LemberArli on oma pika jahimehestaazi ajal korduvalt võtinud maakonna parima jahimehe tiitli. Ta on ülesse kasvatanud ja koolitanud üsna mitmeid ustavaid neljajalgseid jahimehe sõpru, kes on olnud abiks nii väike- kui suurulukite arvukuse reguleerimisel. 
Elmut RandAktiivne jahimees, tubli koerakasvataja. Tema ustavad kaaslased on saksa jahiterjerid Rommi ja Tommi.
Hannes AlbertHannes on kolmandat põlve Laugi Lahiseltsi liige. Tema sihikindel tegutsemine jahipidamisel on tal võimaldanud küttida, nii mõnegi uhke trofee, samas saavad väärindatud ka kõik teised, nii öelda tavalised trofeed. Tema jahipidamised on kantud päevikusse, mida ta peab  jahimehe algaastatest peale. Kuigi Hannesele meeldib veeta üksinda pikki tunde varitsusjahis, on ta valmis alati andma oma panust ühisjahtide õnnestumisse  ja saagi väärindamisse.
Priit FriedemannVaatamata sellele, et Priidu elukoht ei ole Saaremaal, osaleb ta aktiivselt Karja Jahiseltsi maadel ulukiarvukuse ohjamisel ja jahinduse arendamisel. Olulisima panuse on Priit andnud, juba aastaid, trofeevääriliste hirvede valiklaskmisel. Viimasel hooajal pärjati Priidu sellesuunalised pingutused kuldmedaliväärilise hirvepulli tabamisega. 
Toomas JalakasToomas on jahimees olnud kõigest tosin aastat, kuid juba teab mis on jahindus. Toomas on olnud suureks abiks küttimiskohustuste täitmisel viimastel aastatel ja oskab teha valiklaskmises õigeid otsuseid. Toomas on kindlasti viimaste aastate suurima jahitundide arvuga jahimees Pihtla jahiseltsis. 
Urmas SinkPikaajaline ja aktiivne jahiseltsi liige,kes on palju panustanud enda jahikoerte kasvatusse,mis on lihtsustanud oluliselt jahti. Urmas on jaganud õpetussõnu ja kogemusi paljudele noortele jahimeestele.
Vahur Jalak25 aastat järjest teinud südamest tööd Võhma js.-i juhatuses, väärindanud trofeesid, pidanud kinni valiklaskmise põhimõtetest, olnud tark ja visa ulukijälje ajajana ning aidanud palju kordi oma jahikoeraga leida metsast haavatud ulukit.
X