Surnud metsseast teavitamine https://seakatk.ee/teata

Surnud linnust teavitamine https://linnugripp.ee/teata

Selgitav tekst surnuna leitud metsseast ja linnust teavitamise veebirakendustele

Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) saab surnuna leitud metsseast ja linnust teavitada rakenduste kaudu.

Metssead võivad olla sigade Aafrika katku (SAK) viiruse allikaks. Haigus võib taudi tõttu hukkunud metssigadelt üle kanduda elus metssigadele ning neilt edasi ka kodusigadele farmides. Haiguse levikust parema ülevaate saamiseks ja leviku piiramiseks uurib PTA kõiki surnud metssigu SAKile. Et oleks vähem võimalusi viiruse levikuks, toimetatakse koostöös jahimeestega kõik hukkunud metssead selleks ettenähtud konteineritesse või maetakse leiukohas.

Lindude grippi paremaks ohjamiseks ning ennetamaks gripi levimist linnufarmidesse, on vaja teada lindude gripi viiruse levikut mets- ja veelindude hulgas. Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad), siis on väga oluline sellest leiust teavitada, et PTA ametnik saaks vajadusel võtta linnult lindude gripi tuvastamiseks proovi.

Eelpool nimetatud nii mets- kui ka koduloomi ja –linde ohustavate haiguste leviku piiramisele kaasa aitamiseks, palume teavitada leitud korjusest märkides rakenduse kaardile leiu asukoha.

Surnuna leitud metsseast saab teavitada aadressil https://seakatk.ee/teata ja linnust aadressil https://linnugripp.ee/teata arvuti, mobiiltelefoni või muu nutiseadme kaudu. Samuti saab kaardile märkida leiukohad. Rakendused on eesti, inglise ja vene keeles.

Rakendusest saab vaadata ka kõiki varem kaardile märgitud metssigade ja lindude leiukohti. Kaardilt näeb, kas sellest kohast, kust surnud metssiga või lind leiti, on ka varem sarnastest leidudest teavitatud. Kaardi andmete põhjal saavad leiukohtade läheduses olevad sea- ja linnupidajad võtta kasutusele asjakohased täiendavad taudi ennetamise abinõud.

PTA rõhutab siinjuures, et surnud metssea või linnu korjust ei tohi puutuda ega seda kuskile mujale viia, kuna sellega võib viirust edasi levitada.

Lindude gripp ja SAK on väga ohtlikud loomataudid, mis põhjustavad lindude ja loomade massilist haigestumist ja suurt suremust, sh majanduslikku kahju. SAKi kohta saab rohkem lugeda https://pta.agri.ee/sigade-aafrika-katk-sak ja lindude gripi kohta https://pta.agri.ee/sigade-aafrika-katk-sak.

X