Mittetulundusühing Saarte Jahimeeste Selts on loodud 2.aprillil 1967.a. Maakonna keskse jahindusorganisatsioonina on seltsil pikk ja tegus ajalugu. Palju aastaid tegeleti jahinduse kõigi valdkondadega – jaotati laskelimiite, õpetati jahimehi, organiseeriti metsloomade lisasöötmist, korraldati jahindusalaseid võistlusi ja osaleti seltsielu korraldamisel.

Tänaseks on maakonna laskelimiitide ja –tingimuste määramiseks moodustatud jahindusnõukogu. Jahidokumentidega seonduva töö korraldamiseks on Saarte Jahimeeste Seltsil sõlmitud haldusleping Eesti Jahimeeste Seltsiga. Saarte Jahimeeste Seltsi korraldada on kõik laskmisega seonduv ja maakonna jahimeeste seltsielu suunamine.
Saare maakonnas on 27 jahipiirkonda, mida kasutab 25 juriidiliselt täiesti iseseisvat jahiseltsi, millistest 20 oma ligi 970 jahimehega on Saarte Jahimeeste Seltsi liikmed . Seltsi liikmed, uue põhikirja järgi, on ka otseselt kõigi liikmesjahiseltside jahimehed. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, milline valib juhatuse ja revisjonikomisjoni. Praktiliselt esindab üldkoosolekut jahiseltside poolt valitud volinike koosolek.

Saarte Jahimeeste Seltsi põhilised tegevusvaldkonnad on:
– jahilaskespordi juhtimine
– lasketiiru majandamine, laskekatsete korraldamine, harjutusvõimaluste pakkumine, jahilaskevõistluste korraldamine

– jahidokumentide väljastamine
– jahimeeste kokkutulekute korraldamisele kaasaaitamine
– noorte jahimeeste õpetamine, eksamite läbiviimise korraldamine
– jahindusalase kirjanduse levitamine
– Kalamaja kompleksi majandamine ja seda ka Seltsile lisavahendite teenimiseks
– jahindusalaste kogemuste levitamine
– jahinduse eetiliste tõekspidamiste propageerimine
– jahindusalaste võistluste korraldamine
– maakonna jahimeeste seltsielu edendamisele kaasaaitamine
– jahiturismi korraldamine

Saarte Jahimeeste Seltsi keskus paiknes palju aastaid Kuressaare piiskopilossi läheduses olevas kaunis hoones. Hoone aga oli vana ja vajas tõsist kapitaalremonti, samas lagunesid ning olid kasutamatud ka Kalamaja hooned. Seepärast otsustatigi kunagine klubihoone müüa ja saadud raha eest teha korda Kalamaja kompleks. Nüüd ongi meie käsutuses Eestimaa üks parimaid jahinduskeskusi.

Kalamaja kompleksi kuuluvad:
– klubihoone koos 10-ne kohalise väikese hotellikesega
– poolkinnine jahilasketiir 5-e laskekohaga 100 m tiirus ja 3-e laskekohaga 50 m tiirus
– kaarrada
– laskekohad 3-ele sportingu seadmele
– saun
– paadisadam ja kuurid 10-le kalamehele
– paviljon kamina ja grillimisvõimalustega
– korv- ja võrkpalliväljak
– telkimis- ja lõkkeplats

Kalamaja ootab kasutajaid – nii oma jahimehi, kui ka mõõduka tasu eest teisi inimesi.

Saarte Jahimeeste Seltsi juhib juhatus ühiskondlikus korras. Palgaliste töötajatena korraldavad iga päev asju Ive Kuningas ja Harry Aavik.

Saarte Jahimeeste Seltsi liikmed armastavad loodust ja loomi, on aktiivsed ja moodustavad suurima ühiskondliku organisatsioon maakonnas. Saarte Jahimeeste Seltsi juhatus

X