17.06.2024

Osa võtsid: Kalev Kuusk, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Rainer Ollerma

Osalesid: Herki Sai, Ive Kuningas

Päevakord:

  1. Ülevaade Kalamaja õppeklassi taotluse seisust
  2. Töölepingud seltsi töötajatega
  3. EJS liikmemaks
  4. Vabariiklikust kokkutulekust osavõtt
  5. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  6. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

  1. Ülevaade Kalamaja õppeklassi taotluse seisust

Kalev Kuusk teeb ülevaate õppeklassi rajamise plaanidest. Saarte alanduse juunis avatud taotlusvooru esitatakse taotlus hoone karbi koos varikatuste ja treppidega püstitamiseks. Saali suurus ca 150m2.

Ehitamise hinnapakkumised on küsitud OÜ Kuressaare Ehituselt, Korberi OÜ ja Pihla Grupp OÜ. Ehituse hinnapakkumise võitjaks valiti Kuressaare Ehitus, kes tegi odavaima pakkumise summas 218883,53 eurot ilma käibemaksuta.

Ehitusprojekti koostamise hinnapakkumine OÜ´lt Asum Arhidektid summas 4800.- ilma käibemaksuta ja omanikujärelevalve pakkumine Peeter Arikaselt, maksumus 1750.- eurot ilma käibemaksuta.

Kokku projekti maksumus 225433.- eurot. Sellest toetus 202890.- ja omaosalus 22543.-. Omaosaluse katmiseks küsida toetust vallast.

Kuna eelmiste aastatega võrreldes on taotlemise tingimused muutunud, siis esitab taotluse SJS mitte Saarte Kalamaja nagu varem räägitud.

2. Töölepingud seltsi töötajatega

Hetkel on trofee-ekspert, laskeinstruktor ja raamatupidaja võetud tööle osalise tööajaga. Kuna aga nende töösuhe vastab rohkem käsunduslepingu tingimustele, siis on mõtekas lepinguid muuta. Töötajaid on sellest informeeritud ja nad on oma nõusoleku andnud.

OTSUSTATI: muuta trofee-eksperdi, laskeinstruktori ja raamatupidaja töölepingud poolte kokkuleppel käsunduslepinguteks alates 18.06.2024

3. EJS liikmemaks

Võtta Saarte Jahimeeste Seltsi liikmetelt EJS liikmemaksu tasumise aluseks liikme Metsises olevate füüsiliste liikmete arv.

4. Vabariiklikust kokkutulekust osavõtt

Vabariiklik kokkutulek toimub 12.-14.juuli Rutja lennuväljal. Martin on kokkulepped sõlminud võistlejatega, kes lähevad seltsi esindama. Laskmise alad on juba tehtud ja seal oldi nii kuuli kui ka haavli laskmises parimad. Tublid! Organiseerida laagri toitlustus. Osavõtt ühisest söömisest 25.- eurot (reede õhtust kuni pühapäeva hommikuni). Ühise laagri püstitamiseks paluda abi seltsidelt. Vaja on 2 telki, laudasid-pinke, toidu tegemiseks suuri panne, gaasipõleteid, generaatorit, valgustust jne.

5. Volinike koosoleku kokkukutsumine

2.mail toimunud volinike koosolekul otsustati juulis uuesti koguneda, et arutada liikmemaksu hinnatõusu ja küttimismahtude ettepanekut jahindusnõukogule.

OTSUSTATI: kutsuda Saarte Jahimeeste Seltsi üldkoosolek kokku 17.juulil algusega kell 17.30 Kalamajas. Iga liikme kohta palume osa võtma ühe esindaja.

Päevakord:

1. Küttimismahtude ettepaneku tegemine jahindusnõukogule

2. SJS liikmemaksu tõus 2025. aastast.

7. Muud küsimused

7.1. Eesti Laskurliit on 2024. aastal eraldanud SJS´le 413.- eurot noorsportlaste toetuseks.

OTSUSTATI: toetada 500.- euroga Peeter Jürissoni laskevõistlustel osalemist.

Koosoleku juhataja   /  Kalev Kuusk /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 5/2024
X