NB! Tiir on talvepuhkusel 1.novembrist – 1.aprillini!Suuruluki laskekatse sooritamine Kalamaja lasketiirus 
Kalamaja lasketiirus on võimalik suuruluki laskekatset sooritada igal kolmapäeval kell 12.00 – 18.00. Laskekatsete vastuvõtt toimub vaba järjekorra alusel. Etteregistreerimine vajalik ainult jahiseltsidele, kes soovivad broneerida ühise aja jahiseltsi liikmeskonnale (10 ja enam inimest). Broneerimiseks helistage Harry Aavikule telefonil 53426913.


TIIRU KASUTAMISE HINNAD Kalamaja lasketiirus on alljärgnevad:
Harjutamine 10.- EUR, SJS liikmetele tasuta.
Laskekatse sooritamine  25.-, SJS liikmetele 7.-. Korduskatse 5.-
Suuruluki laskekatse tunnistuse väljastamine 3.-.
Raja broneerimine jahiseltsile:
100 m rada – 60.- EUR/tund, SJS liikmetele tasuta   50 m rada – 60.- EUR/tund, SJS liikmetele tasuta.

Suuruluki laskekatse sooritatakse: 

SILEDARAUDSE JAHIRELVAGA – 35 m lasketiirus jooksva metssea silueti laskmisega.Katse jooksul sooritatakse 6 lasku, millest kaks lastakse seisva silueti pihta, kaks vasakult paremale liikuva silueti pihta ning kaks paremalt vasakule liikuva silueti pihta. Katse loetakse sooritatuks, kui 6-st 5 lasku on märklehe tabamisalas. 

VINTRAUDSE JA KOMBINEERITUD JAHIRELVAGA – 50 m lasketiirus jooksva metssea silueti või 100 m lasketiirus jooksva põdra silueti laskmisega.Katse jooksul sooritatakse 6 lasku, millest kaks lastakse seisva silueti pihta, kaks vasakult paremale liikuva silueti pihta ning kaks paremalt vasakule liikuva silueti pihta. Katse loetakse sooritatuks kui 6-st 5 lasku on märklehe tabamisalas.50 m lasketiirus loetakse katse sooritatuks, kui kuuest lasust vähemalt viis on tabanud Euroopa metssea märklehe tabamisala.100 m lasketiirus loetakse katse sooritatuks, kui kuuest lasust vähemalt viis on tabanud märklehe tabamisala.Kombineeritud jahirelva puhul sooritatakse katse vintrauast. Katse sooritamise korral märgitakse tunnistusele vint- ja siledaraudne jahirelv. Katse sooritamisel väljastatakse jahimehele Eesti Jahimeeste Seltsi poolt suuruluki laskekatse tunnistus, mis kehtib kaks aastat.  Katse sooritamiseks on vajalik kaasa võtta jahitunnistus. Katse sooritatakse jahimehe kasutuses olevast siledaraudsest või vintraudsest jahirelvast, mille laskemoonaks on kesktulepadrun.  

Kindlat kätt!

Saarte Jahimeeste Selts
X