SAK proovide võtmise juhend

MEELDETULETUSEKS KUIDAS VÕTTA, SÄILITADA JA SAATA SIGADE AAFRIKA KATKU (SAK) PROOVE Proovivõtja tagab proovide nõuetekohase pakkimise ja transpordi PTA esindusse või Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse (VTL) ning kaaskirja nõuetekohase täitmise. Kütitud metssealt tuleb võtta vereproov punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi

Noorjahimeeste koolitus 2021

Saaremaa noorjahimeeste koolitus alustab märtsis. Osaleda soovijatel palume end registreerida Eesti Jahimeeste Seltsi infosüsteemis Metsis Vali kursuste alt Saaremaa 2021 Koolituse maksumus 300.- eurot, mis sisaldab:            1) jahiteooria koolitust            2) laskmise koolitust (v.a. laskemoon)            3) koolitaja eksamit Tasu võib maksta sularahas või Saarte Jahimeeste Seltsi arveldusarvele

Põtrade seirematerjalide hindamine

Neljapäeval, 19.novembril, hindab Jüri Tõnisson Kalamajas põtradelt kogutud bioproove. PÕDRA BIOPROOVID ON: Alalõualuu – tuleb võtta ja esitada vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud isenditelt. Kindlasti tuleks esitada kõikide nende isendite lõualuu, kellelt on kogutud sigimiselundkond või esitatud sarvemõõdud. Isendite

X