16.11.2020 Kalamajas

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Rain Metsmaker, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Aarne Jõgi
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

1.     Kalamaja arendus
2.     Lepingute sõlmimine maaomanikega

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Kalamaja arendus

Juhatus on arutlenud Kalamaja kompleksi arendamise võimaluste kohta. Hetkel on takistavaks asjaoluks ehituskeeluvöönd. Vallale on esitatud taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Hetkel on võimalus hoonete mahtu suurendada 33%.

Kalamaja tee on kantud valla avalikult kasutatavate teede nimekirja.

2.      Lepingute sõlmimine maaomanikega

Kuna ees on seismas jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamine, siis on tähtis, et sõlmitaks lepinguid maaomanikega. Et muuta jahipiirkondadele kinnistute omanike tuvastamine lihtsamaks on EJS sõlminud lepingu Registrite- ja Infosüsteemide keskusega e-kinnisturaamatu tasuta kasutamiseks. Edaspidi on igasse maakonda plaanis tekitada punkt, kus on võimalik päringute teenust kasutada. Saare maakonnas luuakse võimalus SJS kontorisse.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosolek 4/2020
X