Osa võtsid: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker

Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

 1. 2024 aasta tegevusplaanid
 2. Metssigade küttimismahtude käskkirja arutelu
 3. Muud

Koosolekul otsustati ja arutati:

 1. 2024 aasta tegevusplaanid

Arutati milliseid tegevusi 2024 aastal plaani võtta. Suuresti on tegevused samad mis igal aastal.

Tegevuskava 2024 EELNÕU

Üritused:

 • Hooaja lõpupidu
 • Teenetemärkide üleandmine – september, taotlused august
 • Ühisjaht – oktoober-november
 • Üldkoosolek, juhatuse valimine

Laskevõistlused:

 • Eesti meistrivõistlused JM-4 –
 • Jahiseltside vaheline laskevõistlus – mai
 • Kalamaja CUP 2024 – aprill? juuni, august, september

Koolitused:

 • Noorjahimeeste koolitus märts – juuni
 • Nahastamise ja parkimise koolitus

Kokkutulekud:

 • Vabariiklik jahimeeste kokkutulek 12. – 14.07.2024
 • Saarte jahimeeste 32. kokkutulek 19. – 21.07.2024

Muud:

 • Hirvede kaelustamine
 • Looduskeskuse rajamise võimaluste uurimine
 • Jahitunnistuste pikendamine, välisriigi kod. dokumentide väljastamine
 • Laskekatsed aprill-november igal kolmapäeval ja jahiseltsidega kokkuleppeliselt vastavalt nende soovile
 • Rebaste ja kährikute peade varumine
 • SAK lepingu täitmine
 • trofeede hindamine
 • maakonna jahinduse statistilise aruande koostamine
 • küttimismahtude kokkulepete sõlmimise koosolekud
 • Kalamaja kompleksi arendamine
 • EJS juhatuse töös osalemine
 • EJS IT komisjoni töös osalemine

OTSUSTATI: võtta eelnõu teadmiseks

 • 2. Metssigade küttimismahtude käskkirja arutelu

Keskkonnaamet andis 22.detsembril välja käskkirja millega kehtestati Saare maakonna metssigade küttimismahuks 2023/2024 jahiaastal 3300 isendit. Kuna jahipiirkondade rahulolematus käskkirja suhtes on suur, arutas juhatus seda teemat ja leidis, et vajalik on teha ühine vaie. Kokku on kutsutud ka erakorraline jahindusnõukogu koosolek, see toimub 22.jaanuaril. Juhatuse koosoleku toimumise ajaks on Keskkonnaameti etteantud mahust puudu veel ca 1000 siga. Selle täitmine on ebareaalne.

OTSUSTATI: koostada KeA käskkirja kohta ühine vaie.

 • 3. Muud :
 • 3.1. Torgu jahipiirkonna kohta on jõustunud kohtuotsus jahipiirkonna kasutusõiguse loa tühistamiseks. Mihkel Tarvis tegi ülevaate toimunust.
 • SJS hooaja lõpupidu on plaanis 30.märts Sandla rahvamajas.
 • SJS on sattunud Tööinspektsiooni 2024 valimisse kelle tegevust kontrollitkase.
 • Seltsi arvuti on 10 aastat vana ja vajab väljavahetamist. Juhatus andis loa uue soetamiseks.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 1/2024
X