20.03.2017 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2017  

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Arli Toompuu, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein. 
OsalesIve Kuningas

Päevakord:
1.     2016. majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne
2.     2016. aasta eelarve täitmine
3.     2017. aasta eelarve eelnõu
4.     2017. aasta tegevuskava
5.     Volinike koosoleku kokkukutsumine
6.     SJS teenetemärkide andmise korra arutelu
7.     Muud küsimused


Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2016, majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne

Ive Kuninga ülevaade 2016 majandusaasta aruandest ja tegevusaruanne.


2.      2016. aasta eelarve täitmine

Ülevaade 2016. aasta eelarve täitmisest


3.      2017. aasta eelarve eelnõu


2017. aasta eelarve eelnõu arutelu.


4.      2017. aasta tegevuskava

2017. aasta tegevuskava arutelu


5.      Volinike koosoleku kokkukutsumine

Otsustati kutsuda kokku volinike koosolek 28.aprillil algusega kell 18.00 Võhma Jahiseltsi jahimajas.
Päevakord:1. 2016 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarvetäitmise aruanne2. Revisjonikomisjoni aruanne3. 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine4. 2017 a tegevuskava5. 2017 a eelarve vastuvõtmine
6. Muud küsimused

6.      SJS teenetemärkide andmise korra arutelu
SJS on plaanis välja töötada teenetemärk ja selle andmise kord. Arutada eelnõud uuesti järgmises juhatuses. 

7.      Muud küsimused

7.1. Arutati trofeede hidamise eest tasu võtmist. Ettepanek on muuta trofeede hindamine tasuliseks, arve saata jahiseltsile. Alla 1,5 aastased isendid tasuta, ülejäänud 10.- eurot, mitteliikmetele 20.-. Tasu sisaldab trofee esitamist järgmisele vabariiklikule näitusele. 

7.2. Ettepanke osa võtta 23.juulil toimuvast avatud uste päevast. Arli Toompuu uurib võimalusi.


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 2/2017
X