17.06.2019 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 3/2019


Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas

Päevakord:
1.     Investeeringute fondi kogumisest ja kasutamisest (heitemasinad, auto)
2.     Lasketiiru kasutamise tingimused
3.     EJS üleskutse “Põder jahisesse”
4.     SJS teenetemärgid
5.     Kalamaja paadisildumiskoha rekonstrueerimine (I ja II etapp)
6.     Küttimismahtude nõupidamine
7.     Kokkutulekud
8.     Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Investeeringute fondi kogumisest ja kasutamisest
2019. aasta volinike üldkoosolekul otsustati seni jahiseltside poolt lasketiiru maa erastamiseks makstud 100.- eurose aastamaksu kogumist jätkata, laekuvast rahast moodustada investeeringute fond, mida saab kautada juhatuse otsuse alusel. Aastas koguneks sellisel juhul fondi 20 x 100.- = 2000.- eurot. Käesoleval aastal kasutatakse see maa erastamise viimaseks osamakseks summas 1971.- eurot.
Ühekordse investeeringuna lepiti aga kokku iga jahiseltsi kohta 200.- eurone panus heitemasinate ostuks, kokku 4000.- eurot. Ostetud on 2 heitemasinat, raadiopult, 6 vastuvõtjat, kokku maksumusega 4473.- eurot.
Seltsi auto on amortiseerunud ja juhatus tegeleb vaetusega.

2.      Lasketiiru kasutamise tingimused
Ive Kuningas tegi ülevaate tiiru kasutamise tingimuste kohta: SJS liikmetele tasuta, mitteliikmetele 10.- eurot päev, juriidiised isikud 20.- eurot tund. Taldrikute laskmise tasu 3.50 seeria (25 märki). Tiir on avatud igal kolmapäeval kell 12.00 – 18.00, teistel aegadel vastavalt kokkuleppele.

3.      EJS üleskutse “Põder jahisesse”
EJS on teinud üleskutse “Põder jahisesse”, mis sisuliset tähendab, et 2019 jahiaasta põdra küttimise lubade väljastamine korraldataks läbi infosüsteemi Jahis. Leiti, et hea võimaus Jahise tutvustamiseks on limiitide nõupidamisel.

4.      SJS teenetemärgid
Tutvuti Sporrongi poolt tehtud erinevate hinnapakkumistega. Leiti, et “Kuldne hirvesarv” võiks olla 35*35mm ja 2 nõelaga, väiksemad 30mm hõbedast ja värvideks roheline ja oranž. 

5.      Kalamaja paadisildumiskoha renoveerimine
I osa tööd algavad 1.juulil. Teise osa taotlus on KIK hindamisel. Juhul kui toetus saadakse on vaja leida isaraha tööde omafinantseeringu jaoks.

6.      Küttimismahtude nõupidamine
Ulukiseire aruanne on varasematel aastatel ilmunud jaanipäeva paiku, loodame ka sellel aastal. Leiti, et vajalik on jätkata jahiseltside esindajate nõupidamisete korraldamist, et kokku leppida milliste mahtudega jahindusnõukogusse välja minna. Võimalusel kutsuda nõupidamine kokku 8.juuli.

7.      Kokkutulekud
EJS kokkutulek 12. – 14.juuli Kiltsi lennuväljal. TegeIeda võistlejate leidmisega. Üleskutse kasutada võimalikult vähe üheordseid nõusid. Leida võimalus nõude pesemiseks.
Saarte ahimeeste XXIX kokkutulek 26. – 28.juuli Kõljala külamaja platsil. Info on jahiseltsidele laiali saadetud, kodulehel ja Facebookis jagatud.  

5.      
Muud küsimused
Eelinfo: X Jahis ainult naised toimub 26.oktoobril Saaremaal. 

Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 3/2019
X