12.juuli 2021 Laheküla

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1. 2020/2021 jahiaasta küttimismahtude arutelu

2. Hüljeste rannast koristamise leping vallaga

3. Jahiveteranide kokkusaamine

4. Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2020/2021 jahiaasta küttimismahtude arutelu
Keskkonnaagentuur on koostanud küttimismahtude soovituse 2020/2021 jahiaastaks. Selles on tehtud soovitus küttida maakonnas 300-330 põtra, 2100 – 2400 punahirve, 2200 metskitse ja 2700 metssiga.

Juhatus arutas soovitusi ja otsustas kokku kutsuda jahiseltside esindajate nõupidamise 22.juulil algusega kell 17.00 Kalamajas, et koostada jahindusnõukogule jahimeeste poolne ettepanek.

2.      Hüljeste rannast koristamise leping vallaga
Saaremaa vald on pöördunud jahimeeste poole koostööpalvega hukkunud hüljeste koristamiseks rannast. Juhatus otsustas sõlmida koostöölepingu. Peale lepingu sõlmimist tutvustada liikmetele tehtud töö kompenseerimise võimalusi.

3.      Jahiveteranide kokkusaamine
Korraldada jahiveteranide kokkusaamine augusti algul. Plaanis on jahimajade külastus.

4.      Muud küsimused
4.1. Käesoleval aastal toimuma pidanud trofeede näitust on mitmel korral edasi lükatud, seda seetõttu, et polnud selgust kas vabariiklik näitus toimub. Tänaseks on EJS teatanud, et vabariiklikku näitust ei toimu. Juhatus otsustas maakondliku näituse korraldada Orissaare kultuurimajas augusti teisel poolel.

4.2. PRIA on otsustanud toetada MTÜ Saarte Kalamaja poolt esitatud taotlust Kalamaja paadikuuride uuendamiseks. Toetuse summa kokku 39136,45 eurot. Juhatus otsustas projekti elluviimiseks koostada ajalise ja finantsilise tegevuskava.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 4/2021
X