22.august 2022 Kalamajas

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

  1. SJS aumärkide kandidaadid ja üleandmine
  2. Kalamaja kompleksile uue rentniku leidmine
  3. 2022 jahiaasta küttimismahud
  4. Teemaasta “Väärtusta jahisaaki” kajastamine – jahiseltside osavõtt toidufestivalist ja “Külla Külla” üritusest.
  5. Paadikuur
  6. Ühisjaht

Koosolekul otsustati ja arutati:

1.      SJS aumärkide kandidaadid ja märkide üleandmine
Jahiseltsid on esitanud 11 kandidaati aumärgi Eeskujuks jahinduses saamiseks ja 8 kandidaati aumärgi Eeskujulik kütt saamiseks. Juahtus toetab kõikide kandidaatide tunnustamist. Kandidaatide nimekiri saata jahiseltsidele tutvumiseks. Üritus korraldada Nasva klubis kas 15. või 29.septembril.

Otsustati sõlmida alates 1.jaanuaris 2023 kolmeaastane rendileping osaühinguga Karjametsa.

2.     Kalamaja kompleksile uue rentniku leidmine

Senine rentnik on teatanud, et soovib rendilepingu lõpetada alates 1.jaanuaris 2023. Otsustati uue rentniku leidmiseks avaldada teade erinevates seltsile kuuluvates meediakanalites. Sooviavaldusi võetakse vastu kuni 1.oktoobrini.

3. 2022 aasta küttimismahud

Jahindusnõukogu ootab järgmiseks koosolekuks jahimeeste ettepanekut 2155 hirve küttimismahu jagamise osas. Seni on jagatud 2105. Juhatus otsustas, et uut jahiseltside kokkusaamist korraldama ei hakka ja jäädakse esialgse ettepaneku, 2105 hirve küttimise jagamise juurde.

4. Teemaasta “Väärtusta jahisaaki” kajastamine

10. septembril toimub Kuressaares turupäev, millest võtab osa ka jahimeeste esindus. Jahisaagi tutvustamiseks on plaanis tutvustada erinevaid ulukilihast tooteid, ulukite nahkasid ja lastele valmistada hirvesarvedest viskemäng.

17. septembil on Külla külla päev. Väga paljud külad on sellel päeval otsustanud pakkuda toite, mis on valmistatud ulukilihast.

5. Paadikuur

Paadikuuri uuendamiseks on läbirääkimisi peetud Owest Ehitusega. PRIA poolt etteantud tähtaeg ehitusega alustamiseks saab läbi septembris. Kuna suure tõenäosusega selleks ajaks tegevust ei alustata, siis teha PRIA’le taotlus tähtaja pikendamiseks.

Ehituse kallinemise ja lisatööde tõttu on ehituse hinnapakkumine kallinenud ca 11000.- eurot. Kuna kuuri uuendamine parandab oluliselt SJS infrastruktuuri, siis otsustas juhatus kuuri ehitamist toetada 11000.- euroga.

6.      Jahimeeste ja maaomanike ühisjaht

Jätkata traditsioonilise maaomanike ja jahimeeste ühisjahi korraldamisega. Jaht võiks toimuda novembris. Uurida võimalust Mõntu või Eikla jahipiirkonnas.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 4/2022
X