1.november 2021 Laheküla

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Kalev Kuusk, Ive Kuningas

Päevakord:
1. 2021 aasta projektid

2. Jahimeeste ja maaomanike ühisjaht

3. Kalamaja elektripakett ja sauna põrandaküte

4. Jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamine

5. Hirvede kaelustamine

6. SJS 55 tähistamine

7. Hukkunud hüljeste koristamisega seotud kulude kompenseerimine

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2021. aasta projektid
Tegevjuht tegi ülevaate 2021. aasta projektidest. Lepingud on sõlmitud:

  • MTÜ Vöimalus – Kalamaja arendamiseks 3500.-, kasutatud looduskeskuse eskiisprojekti tegemiseks
  • Keskkonnaministeerium – tiiru arendamiseks 8000.-, käsitulirelva raja väljaehitamiseks, põdra tiiru kelgu uuendamiseks, kaitsevallide võsast puhastamiseks ja kuivenduskraavide setetestt puhastamiseks.
  • Saaremaa vald – tiiru arendamiseks 3500.-, kasutatakse 2022 aastal elektroonilise märklehe soetamiseks.

2.      Jahimeeste ja maaomanike ühisjaht
Leisi Jahiselts on andnud nõusoleku traditsioonilise jahimeeste ja maaomanike ühisjahi korraldamiseks Leisi jahipiirkonnas. Jaht toimub 27.novembril.

3.      Kalamaja elektripakett ja sauna põrandaküte.
SJS hoone on elektriküttel ja juhatus arutas vajadust paketi vahetamiseks. Probleem on sauna põrandaküttega. Kuna maja on vajunud, ei tööta see enam ja on oht, et sauna eesruumis olevad veetorud külmuvad ära. Otsustati, et põrandat lammutama ei hakka ja kütet hetkel ei taasta. Lasta talveks sauna eesruumis olevatest torudest vesi välja.

4.      Jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamine
Saare maakonnast on pikenduse saanud Orissaare ja Kuressaare jahipiirkonnad. Jahindusnõukogu esimees on teatanud, et erakorraline koosolek on plaanis kokku kutsude detsembri algul. SJS on jaganud infot, et kes soovib sellele koosolekule pikendust taotlema minna, peab oma taotluse Keskkonnaametile esitama 7.novembriks.

5.      Hirvede kaelustamine
Kohtumisel Keskkonnaagentuuriga jõuti kokkuleppele, et hirvede liikumisest parema ülevaate saamiseks võiks maakonnas mõned hirved kaelustada. SJS on teinud Keskkonnaametile taoluse 5 hirve kaelustamise loa saamiseks. Projekti eestvedajad on Martin Hein ja Arli Toompuu.

6.     SJS 55 tähistamine
2.aprillil 2022 saab SJS 55. Arutleti kuidas seda tähistada. Paraku on COVID tingimustes pikemaid plaane teha keeruline.

7.     Hukkunud hüljeste koristamisega seotud kulude kompenseerimine
Rannast leitud hukkunud hüljeste koristamsieks on SJS ja valla vahel sõlmitud leping. Ühe hukkunud hülge rannast koristamise eest maksab SJS arve alusel 100.- eurot.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 5/2021
X