16.mai 2022 Kalamajas

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

  1. Paadikuuri ehitus
  2. Aumärkide kandidaatide esitamine
  3. Kokkutulekud
  4. Teemaasta “Väärtusta jahisaaki” kajastamine
  5. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

1.      Paadikuuri ehitus

Paadikuuri teisele kaldale ehitamiseks on vaja vallalt uut ehitusluba. Kaido tegeleb sellega.

2.     Aumärkide kandidaatide esitamine

2022.aasta aumärgid on plaanis üle anda septembri viimasel nädalal. Sellest tulenevalt teavitada jahiseltse, et nende märkide saajate kandidaate oodatakse 15. augustiks.

3. Kokkutulekud

2022 aastal on taas toimumas nii kohalik kui ka vabariiklik kokkutulek. Kohaliku kokkutulek korraldavad Aste ja Lümanda jahiseltsid. Kohaks Marta-Lovise külalistemaja. Aeg 29.-31.juuli

Vabariiklik kokkutulek toimub 8.-10.juuli Toosikannul. Martin paneb kokku seltsi esindava võistkonna.

4. Teemaasta “Väärtusta jahisaaki” kajastamine

Septembris toimub Saaremaal mitmeid üritusi, kus oleks jahimeestel võimalus tutvustada jahisaagi väärtustamist – toidufestival, turupäev, Külla külla jne. Hea oleks ka kui restoranid võtaksid menüüsse ulukilihast valmistatud road.

5. Muud küsimused

5.1. Preemiate maksmine

Juhatus otsustas maksta 2021. aasta eest preemiat tegevjuhile 1000.- eurot ja raamatupidajale, laskeinstruktorile ning trofeede eksperdile 200.- eurot

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll nr 3/2022
X