Põllumajandus- ja Toiduamet on teavitanud EJS-i muudatusest 2023. aasta SAK projekti raames metssigadelt vereproovide kogumise ja finanstseerimise osas. Muudatust  ei ole  tehtud emiste organproovide viimise, leitud metssigadelt vereproovide võtmise ega SAK tunnustega leitud metssigadest teavitamiste osas. Neid kogutakse jätkuvalt igast maakonnast ja lepingud saame sõlmida jätkuvalt kõikide maakondadega.

Muudatus seisneb selles, et kui siiamaani uuriti kõiki kütitud metssigu vereproovi kaudu (va Hiiumaa, kus uuriti ca 50% ja lihatööstusesse minevaid metssigu), siis alates 2023. aastast on uurimise skeem selline: neist maakondadest,  kust 2022. aastal  sigade Aafrika katku viirus tuvastati (ja lisaks kust 2023. aastal tuvastatakse), uuritakse kõiki kütitud metssigu (vereproovid). Need on alljärgnevad piirkonnad:

  • IDA-VIRUMAA
  • LÄÄNE-VIRUMAA
  • PÕLVAMAA
  • TARTUMAA
  • VALGAMAA
  • VÕRUMAA

Piirkonnad, kus 2022.aastal SAK levikut ei tuvastatud, ei pea enam kõikidelt kütitud metssigadelt vereproove võtma. Seal võetakse metssealt vereproov vaid juhul, kui selle looma liha läheb tööstusesse või kui on leitud surnud metssiga.

Oluline on ka järjepidev ja õige bioturvameetmete rakendamine.

SAK positiivseks osutunud emise organite toomine

Kui jahimehel on enne emise organi toomist uluki vereproovi vastusest teada, et emis oli SAK positiivne (PCR, ELISA, IPT),  siis sellisel juhul palun mitte tuua organproovi PTA esindusse vaid kõrvaldada see koos emisega konteinerisse. Põllumajandus- ja Toiduameti esindusse tuleks viia või saata sel juhul lihtsalt küttimisluba.

1.jaanuarist muutub kütitud metssigade vereproovide kogumise kord
X