Volinike koosoleku protokoll 10.06.2021

Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek 10.juuni 2021 Tagavere Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 18, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum. Koosolekut juhatas Kaido Kaasik ja protokollis Ive Kuningas. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul

X