Juhatuse koosoleku protokoll 6/2021

13.detsember 2021 Laheküla Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Andrus Sepp, Arli Toompuu, Aarne Jõgi, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.Osales: Ive Kuningas Päevakord:1. Jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamine 2. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale ettepaneku tegemine nende esindaja väljavahetamiseks Saare maakonna

X