Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek 23.juulil 2020 Irase

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 16, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum

Koosoleku juhatajaks valiti Aarne Vainokivi ja protokollijaks Ive Kuningas. Poolt 16 häält. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (osavõtjad lisa 1)

Päevakord:

1. SJS juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

2. Küttimismahtude kokkuleppe sõlmimine

3. Muud küsimused

1. SJS juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

Aarne Vainokivi tutvustas juhatuse esimehe kandidaati Kaido Kaasikut. Kaido on jahimees alates 2005 aastast, kuulub Pärsama ja Valjala jahiseltsi. Kuulunud Valjala Jahimeeste Seltsi juhatusse.

Koosolek otsustas valida Kaido Kaasik seltsi juhatuse esimeheks. Poolt 16 häält.

Kaido Kaasik tutvustas juhatuse liikmete kandidaate:

Aarne Jõgi – Muhu Jahiseltsi esimees

Andrus Sepp – Laugi Jahiseltsi esimees

Arli Toompuu – Metsküla Jahimeeste Seltsi esimees

Jürgen Tamm – Kärla Jahimeeste Seltsi juhatuse liige

Martin Hein – Orissaare Jahimeeste Seltsi juhatuse liige

Mihkel Tarvis – Sõrve Sääre Jahiseltsi esimees

Rain Metsmaker – Pihtla Jahiseltsi esimees

Vilmar Rei – Laimjala Jahiseltsi juhatuse liige

Koosolek otsustas kinnitada juhatuse koosseisus: Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei. Poolt kõik kohalolnud ehk 16 häält.

Aarne Vainokivi tunnustas juba mitmeid aastaid tegutsenud revisjonikomisjoni tööd ja tegi ettepaneku samal koosseisul jätkata.

Koosolek otsustas kinnitada revisjonikomisjoni järnevaks neljaks aastaks koosseisus: esimees – Kalev Kuusk, liikmed – Andres Maripuu ja Indrek Jalakas.

Otsustati uuendada Äriregistris ka Saarte Jahimeeste Seltsi kontaktandmeid: koduleht www.sjs.ee, e-post selts@sjs.ee, telefon 5233947.

2. Küttimismahtude kokkuleppe sõlmimine

Kaido Kaasik andis sõna tegevjuhile, kes tutvustas Keskkonnaagentuuri soovituslike küttimismahtude jagamist jahipiirkondade vahel.

Põdra soovituslik küttimismaht 250, otsustati kinnitada minimaalseks küttimismahuks 250, struktuur 1 pull, 1 lehm, 1 vasikas. Kühvelsarvedega pulli EI KÜTI!

Hirve soovituslik küttimismaht 2100. Koosolek otsustas teha jahindusnõukogule ettepanek kinnitada minimaalseks küttimismahuks 1700. Struktuur 1 pull, 1 lehm, 1 vasikat.

Metskitse soovituslik küttimismaht 1900, otsustati kinnitada minimaalseks küttimismahuks 1900, struktuur 1 sokk, 1 kits, 1 tall.

Metssea soovituslik küttimismaht 1300. Otsustati jätta metssea mahtude jagamine Keskkonnaametile, nii nagu ka varasematel aastatel.

3. Muud küsimused

3.1. Ive Kuningas tutvustas viimasel ajal eriti aktuaalselt päevakorda tõusnud hukkunud hüljeste teemat. Otsustati asja arutamiseks kokku kutsuda teemaga seotud erinevate ametiasutuste esindajad.

3.2. Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2019. jahiaasta trofeede hindamiste tulemustest.

Koosoleku juhatajad Aarne Vainokivi, Kaido Kaasik    

Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosolek 23.07.2020
X