Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

  • Sündmus event on möödas

SJS aumärkide kandidaatide esitamine

20. veebruar

Saarte Jahimeeste Seltsi üldkoosolek kinnitas 19. aprillil 2018.a seltsi aumärkide andmise korra. Toona märke endid veel olemas ei olnud ja tegelesime aktiivselt kujunduste otsimisega.

Tänaseks on märgid valmis ja ootavad auväärseid kandjaid.

Millised nad siis on ja kellele antakse:

SJS suur aumärk “Kuldne hirvesarv” – antakse inimesele, SJS liikmele, kelle pikaajalisem jahinduslik tegevus on edendanud jahindust, SJS tegevust, aidanud saavutada SJS eesmärke, kes on olnud ja/või on oma tegevusega eeskujuks ja innustajaks teistele jahimeestele, saanud hakkama tähelepanuväärse teo või uuendusega või pakkunud välja olulise kasuliku idee või uuenduse jahinduse või SJS edenemiseks või paistnud muul eeskujulikul viisil silma SJS liikmena või oma jahinduslikus tegevuses SJS tegevusega seoses.

SJS aumärk “Eeskujulik kütt” – märgi saamiseks esitab SJS liikmest jahiselts või vähemalt 15 SJS liikmest jahimeest ühiselt, sõltumata nende kuulumisest samasse või erinevatesse saarte jahiseltsidesse, taotluse SJS juhatusele, näidates esildises kandidaadi eeskujulikkust trofee- ja/või väikeulukikütina või muu pikemaajalise otsese jahipidamisega seotud tegevuse esile tõstmiseks, sealhulgas ka töötavate jahikoerte kasvatajana.

SJS aumärk “Eeskujuks jahinduses” – saamiseks esitab SJS liikmest jahiselts või vähemalt 15 SJS liikmest jahimeest ühiselt, sõltumata nende kuulumisest samasse või erinevatesse saarte jahiseltsidesse, taotluse SJS juhatusele, näidates esildises kandidaadi eeskujulikkust kõikides võimalikes jahinduse valdkondades, näiteks jahijuhatajana, jahipidamise ja muu jahindusalase tegevuse korraldajana, õpetajana, jahikultuuri edendajana.

24.jaanuaril toimunud juhatuse koosolekul otsustati, et kõigil SJS liikmesorganisatsioonidel on võimalus esitada üks kandidaat aumärgi “Eeskujulik kütt” ja üks kandidaat aumärgi “Eeskujuks jahinduses” saamiseks. Kandidaat ei pea olema oma jahiseltsist, võib esitada ka naabrimehe 🙂 Esildises ei piisa ainult nimest, kirjutada tuleb ka väike tutvustus, mille eest aumärki taotletakse. Kuna aumärgid antakse üle pidulikumal sündmusel, milleks kindlasti on meie jahiaasta lõpupidu, siis ootame seltside ettepanekuid 20.02.2020.

Vastavalt statuudile otsustab aumärgi andmise SJS juhatus, üldkoosoleku vastavat otsust vaja ei ole, kuid enne otsustamist teavitab juhatus SJS liikmeid kavandatavast aumärgi andmisest ning jätab aumärgi andmata, kui SJS liige või liikmed esitavad põhjendatud ja piisavalt tõestatud või kinnitust leidva vastulause.

SJS aumärkide kandidaatide esitamine

Detailid

Kuupäev:
20. veebruar
Sündmus Category:
X