Osa võtsid: Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei

Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

  1. Tegevjuhi töötasu kinnitamine
  2. Saaremaa vallaga lepingu sõlmimine avalikelt rannaaladelt hukkununa leitud suurulukite kõrvaldamiseks

Koosolekul otsustati ja arutati:

  1. Tegevjuhi töötasu kinnitamine

15.juunil toimunud SJS volinike koosolekul otsustati seltsi töötasu fondi suurendada 2500.- euro võrra. Seoses sellega teeb juhatus ettepaneku kinnitada tagasiulatuvalt alates 1.juunist 2023 tegevjuhi kuupalgaks 1162.- eurot bruto.

OTSUSTATI: kinnitada alates 1.juunist 2023 tegevjuhi töötasuks 1162.- eurot bruto kuus.

2. Saaremaa vallaga lepingu sõlmimine avalikelt rannaaladelt hukkununa leitud suurulukite kõrvaldamiseks

2021 ja 2022 aastal oli seltsil Saaremaa vallaga sõlmitud leping hukkunud hüljeste koristamiseks. Ka 2023 aastaks on vald teinud ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Juhatus arutas lepingu eelnõud.

Lepingu objektiks on Saaremaa valla territooriumi avalikelt rannikualadelt hukkununa leitud suurulukite korjuste (nt hallhüljes jt) kõrvaldamine (edaspidi teenus). Lepingu kehtivus tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023.

Käesoleval aastal on jahimehed olnud abiks juba kolme hülge koristamisel.

OTSUSTATI: sõlmida Saaremaa vallaga leping avalikelt rannaaladelt hukkununa leitud suurulukite korjuste kõrvaldamiseks. Jahiseltsile, kes töö teostab, tasuda 150.- eurot ilma käibemaksuta koristatud hülge eest.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse elektroonilise koosoleku protokoll 5/2023
X