15.02.2021 Kalamajas

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Rain Metsmaker, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Aarne Jõgi
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

 1. 2020. aasta tegevusaruanne
 2. 2020. aasta eelarve täitmine
 3. 2021. aasta tegevuskava
 4. 2021. aasta eelarve eelnõu
 5. Teenetemärkide kandidaadid
 6. Trofeede näituse korraldamine
 7. Kalamaja arendus
 8. Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2020. aasta tegevusaruanne

Tegevjuht tutvustas 2020. aastal tehtut. Kahjuks ei olnud, seoses koroonaga, võimalik korraldada planeeritud üritusi. Õnneks oli võimalik üle anda 2020. aastal esimesed seltsi tunnusmärgid.

2.      2020. aasta eelarve täitmine

Tegevjuht tutvustas 2020. aasta eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 4021.- kasumit.

3.      2021. aasta tegevuskava

Arvestades hetkeolukorda on plaane keeruline teha, sest pole teada kuidas nende elluviimine õnnestub. Kavas:

Üritused:

 • Teenetemärkide üleandmine
 • Trofeenäituse korraldamine
 • Jahiveteranide kokkusaamine
 • Ühisjaht – oktoober-november

Laskevõistlused:

 • Jahiseltside vaheline laskevõistlus – aprill
 • Eesti meistrivõistlused JM-4 – mai
 • Saare maakonna jahimeeste kokkutuleku laskmise võistlus – juuni
 • Kalamaja CUP 2020 – mai, juuni, august

Koolitused:

 • Noorjahimeeste koolitus märts – mai
 • Jahisarve puhumise õpetus?

Kokkutulekud:

 • Vabariiklik jahimeeste kokkutulek 9.-11.juuli
 • Saarte jahimeeste 30. kokkutulek – 30.07 – 01.08.2021

Muud:

 • Jahitunnistuste pikendamine, välisriigi kod. dokumentide väljastamine
 • Laskekatsed aprill-november igal kolmapäeval ja jahiseltsidega kokkuleppeliselt vastavalt nende soovile
 • Rebaste ja kährikute peade varumine
 • SAK lepingu täitmine
 • trofeede hindamine
 • maakonna jahinduse statistilise aruande koostamine
 • küttimismahtude kokkulepete sõlmimise koosolekud
 • Kalamaja kompleksi arendamine
 • EJS juhatuse töös osalemine
 • EJS IT komisjoni töös osalemine

4.      2021. aasta eelarve eelnõu

Juhatus arutas 2021. aasta eelarve eelnõud.

5.      Teenetemärkide kandidaadid

Teavitada SJS liikmeid võimalusest, esitada kandidaate “Eeskujuks jahinduses” ja “Eeskujulik jahimees” tunnustuse saamiseks. Igal liikmel on õigus esitada üks isik kummalegi tunnustusele. Kandidaatide esitamise tähtaeg 1.märts.

6.      Trofeede näituse korraldamine

Käesoleval aastal toimub taas vabariiklik trofeede näitus. Maakondliku näituse korraldamiseks on nõusoleku andnud Orissaare kultuurimaja. Suuremas osas on eelhindamised jooksvalt läbi viidud. Hindamata trofeede ülevaatamiseks korraldada lisaks Kalamajas toimuvale, hindamisi ka mõnedes jahipiirkondades.

7.      Kalamaja arendus

Volitada Vilmar Rei’d esindama seltsi vallaga sõlmitava Kalamaja tee kasutusõiguse koormamise lepingu sõlmimisel.

Paadikuuri uuendamiseks on hoone kantud ehitusregistrisse, Arli on uurinud kuuri ehitamise hinnapakkumisi. Kuna pikemas perspektiivis on plaan kuur tõsta teisele kaldale, siis on soov ehitada see teisaldatav. 7element moodulite hinnapakkumine on 30 520.- + käibemaks.

Kalamaja kalanduse poole arendamiseks on võimalus toetust taotleda MTÜ Saarte Kalanduse kaudu. Kuna suuremat toetusmäära on võimalik saada, kui MTÜ tegevusse on kaasatud kutselised kalurid, siis otsustas juhatus moodustada eraldi MTÜ. Loodavasse MTÜ’sse Saarte Kalamaja kuuluvad Saarte Jahimeeste Selts, Jaan Ärmus ja Mihkel Tarvis.

Otsustati anda MTÜ’le Saarte Kalamaja hoonestusõigus paadikuuride ehitamiseks Kalamaja territooriumile.

8.     Muud küsimused

8.1. Marutaudi uuringute läbiviimiseks on SJS sõlminud lepingu 68 rebase- või kährikupea kogumiseks.

8.2. Lasketiiru arendamiseks ja töö korraldamiseks, kutsuda kokku koosolek.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosolek 1/2021
X