NB! Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on muutnud metssigade vereproovide kaaskirja vormi!

Muudatused kaaskirjal on järgnevad:

Kaaskirjale on lisatud PTA poolse proovide vastuvõtja andmed (PTA esinduse nimi, proovi vastuvõtja nimi, proovide vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg). See info lisatakse kaaskirjale juhul, kui proov on liikunud laborisse läbi PTA.

Kui jahimees viib ise proovi laborisse, siis seda osa kaaskirjal ei täideta.
Kaaskirjal on muutunud metssea vanuse märkimine. Kui varem pidi viimase variandina märkima, et loom on üle 2 aasta vanune, siis nüüd tuleb esmalt täpsustada looma hinnanguline vanus.

NB! Kui proovi on võtnud jahimees, siis peab kaaskirjale, proovivõtja lahtrisse, olema märgitud „linnuke“ jahimehe kohale. Kui proovi viib jahimees, ei tohi olla märgitud proovivõtjaks JVA (järelevalveametnik) või volitatud veterinaararst. Valesti märgitud proove ei kompenseerita.

Uuenenud vormi leiad SIIT

Muutus metssigade vereproovide kaaskirja vorm!
X