15.märts 2021 Zoomis

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaaker, Vilmar Rei.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1. Jahiseltside ettepanekud aumärkide saamiseks

2. EJS teenetemärkide kandidaadid

3. Lasketiiru arendamine

4. Paadikuurid

5. Kalamaja remont

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Jahiseltside ettepanekud aumärkide saamiseks
Jahiseltsid on esitanud aumärgi Eeskujuks jahinduses kandidaadiks 9 ja aumärgi Eeskujulik kütt kandidaadiks 10 jahimeest. Kuna hetkeolukord ei luba märkide üleandmise üritust pidada, siis otsustati saata märkide saajate nimekiri jahiseltsidele kinnitamiseks kui on selgunud, millal üritus toimuma saab.

2.      EJS teenetemärkide kandidaadid
Otsustati esitada EJS teenetemärgi Ilves kandidaadiks Kalev Päästel ja teenetemärgi Kobras kandidaadiks Toivo Vaik.

3.      Lasketiiru arendamine
Kalamaja lasketiiru arendamiseks on eraldatud niinimetatud Riigikogu katuserahadest 8000.- eurot. See on plaanis kasutada käsitulirelva raja ja turvapiirete väljaehitamiseks.

4.      Paadikuurid
Paadikuuride uuendamiseks on plaan esitada Saarte Kalamaja MTÜ’l taotlus Saarte Kalandusele. Projekti maksumuseks kokku 43658.- eurot koos käibemaksuga, sellest ehitus 42218.- ja omanikujärelevalve 1440.- eurot. Toetuse määr on 90% ehk 39293.- eurot, omaosalus 4365.- eurot. Uurida võimalusi omaosaluse katmiseks.

5.      Kalamaja remont
Kalamaja koridori lagi on lagunenud ja vajab remonti. Hinnapakkumine on võetud Eesvälja Ehitus OÜ’lt.

Juhatus otsustas eraldada Kalamaja remondiks 1500.- eurot.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosolek 2/2021
X