21.veebruar 2022 Zoomis

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

 1. Ülevaade 2021. aasta tegemistest
 2. 2022. aasta tegevuskava arutelu
 3. 2022. aasta eelarve arutelu
 4. Volinike koosoleku kokkukutsumine
 5. Ettepanekute tegemine Saare maakonna kestliku turismi arengusrateegia eelnõusse
 6. Paadikuuri uuendamine
 7. EJS teenetemärkide kandidaatide arutelu
 8. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

1.      Ülevaade 2021.aasta tegemistest
Juhatus vaatas üle 2021.aasta eelarve täitmise ja otsustas selle esitada üldkoosolekule kinnitamiseks

2.     2022.aasta tegevuskava arutelu
Esimest korda arutleti tegevuskava üle juba jaanuari koosolekul. Leiti, et hetkeolukorda arvestades, on mõistlik võtta plaani kevadpeo korraldamine. Lõplik otsus teha üldkoosoleku ajaks. Üritus on planeeritud 2.aprillil Tornimäe rahvamajas.

3. 2022. aasta eelarve arutelu

Juhatus arutles 2022. eelarve üle ja otsustas esitada selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Volinike koosoleku kokkukutsumine

Otsustati üldkoosolek kokku kutsuda 15. märtsil kell 18:00 Laimjala rahvamajas.

Üldkoosoleku päevakord:

 1. 2021. aasta tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmine
 2. Revisjonikomisjoni aruanne
 3. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2022. aasta tegevusaruanne
 5. 2022. aasta eelarve kinnitamine
 6. Saarte Jahimeeste Seltsi keskuse arendamine – looduskeskus, paadikuuri uuendamine
 7. 2021. jahiaasta statistilise aruande kokkuvõte
 8. Muud küsimused:
  1. Volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule

5. Ettepaneku tegemine Saare maakonna kestliku turismi arengustrateegia eelnõusse

Vald ootab 25.veebruarini ettepanekuid Saare maakonna kestliku turismi arengustrateegia eelnõusse. SJS teeb ettepaneku rajada ümber Linnulahe matkarada. Rada ühendaks Kuressaare spaad, Linnulahe ümbruses asuvad linnuvaatlustornid, Loodetammiku ja planeeritud looduskeskuse.

6.      Paadikuuri uuendamine

Peale PRIA’le paadikuuri uuendamise taotluse esitamist ja heakskiidu saamist toimusid ehitusturul kiired muudatused, mis tõstsid tunduvalt hoone ehituseks mõeldud eelarvet. Ehitajatega on peetud täiendavaid läbirääkimisi, et projektiga eelarve piiresse jääda. Tänaseks päevaks oleme jõudnud ehitajaga kokkuleppele ehituse hinnas, kuid kahjuks ei jõua me antud tähtajaks teha 10% ulatuses ehitustöid. Esitada PRIA’le taotlus töödega alustamise tähtaja pikendamiseks.


7.      EJS teenetemärkide kandidaatide arutelu

EJS ootab 15.märtsiks ettepanekuid teenetemärkide kandidaatide osas. Juhatus otsustas esitada kandidaadid Ilvese ja Kopra teenetemärgi saamiseks.

8.      Muud küsimused

8.1. Seoses SJS sünnipäeva ja EJS teemaastaga “Väärtusta jahisaaki” teha SJS logoga kokapõll.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 2/2022
X