Kuressaare Kultuurikeskus, 2.aprill 2022

PÄEVAKAVA:

9.45 – 10.00    Kogunemine, osalejate registreerimine

10.00 – 10.30 Muudatused seadusandluses (RelvS)  – Siseministeeriumi esindaja

10.30 – 11.45 Relvaloa väljastamine ja relvaloa omanikku puudutav järelevalve – Politsei- ja Piirivalveamet Riita Proosa, tegevus- ja relvalubade väljaandmise teenuse vanemkorrakaitseametnik

 • Nõuded relvaomanikule
 • Relvaloa taotlemine/uuendamine/pikendamine

sh taotlusprotsessi ja veebilehekülje lühitutvustus

 • Jahilaskesport
 • Laskemoona lubatud kogus relvaomanikule
 • Leidrelvad ja –laskemoon, relva olulised osad
 • Vastutus/õiguslikud tagajärjed rikkumise korral, PPA menetluspädevus
 • Relvade üleandmine

11.45 – 12.45 Relvaeksamid, relvade hoiutingimused, tsiviilrelvade ohutus ja turvalisus – PPA Kent Puiestee Lääne-Saaremaa piirkonnapolitseinik ja PPA Robert Vahter eriettevalmistuse instruktor

 • Peamised eksimused relvaeksamil
 • Nõuetekohased relvahoiutingimused
 • Tsiviilrelvad ja turvalisus
 • Hädakaitse ja selle tähendus (enese ja vara kaitseks soetatud relvad)

12.45 – 13.15 Kohvipaus

13.15 – 14.15  Ohutusnõuded jahipidamisel, järelevalve – Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer

 • Ohutusnõuded ja eeskirjad jahipidamisel
 • KKA järelevalve, peamised eksimused jahipidamisel, head näited

14.15 – 15.10  Leitud lõhkeained ja laskemoon – Päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post

 • Käitumine lõhkeaine või laskemoona leidmise korral
 • Lõhkematerjali loovutamine

15.10 – 15.30  Kokkuvõte, osalejate küsimustele vastamine

Teabepäeva on kaasatud: Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Päästeamet

Registreerimine teabepäevale https://forms.office.com/r/F3DFdmGBhh

Teabepäev on vaadatav ja järelevaadatav veebis.

Saare maakonna relvaomanike teabepäev
X