Päevakord:

  1. EJS struktuurimuudatuse tutvustus
  2. Jahinduse statistilise aruande esitamine
  3. Muud küsimused

1. EJS 2023 aasta volinike koosolekul anti EJS juhatusele ülesanne tegeleda võimaluste leidmisega struktuuri muutmiseks ja tugevdamiseks. Juhatus on sellega terve aasta tegelenud ja jõudnud võimaliku lahenduseni, mida jahimeestele esitleda. Kavandatavat oli tutvustama tulnud EJS juhatuse liige Jaak Volmer. Töörühma poolt koostatud ettekanne on leitav SIIT.

Jaak Volmer: muudatuse mõte on selles, et kõik panustaksid ühte moodi. Kui maakonnas katuseorganisatsiooni ei ole, siis tuleb moodustada EJS juurde töökoht, kes vastava maakonnaga tegeleb.

Ettepanek on kehtestada liikmemaks füüsilisest liikmest isiku kohta 2027 aastaks 60 eurot aastas, millest 20 eurot on EJS keskuse kuludeks ja 40 eurot on maakondliku tegevuse korraldamiseks. Maksu tõus toimuks 2025 ja 2026 aastal 13 euro võrra ja 2027 aastal 14 euro võrra.

Tormis Lepik: me elame ägedal ajal, mujal peab jahti rikas mees. Me peame oskama seda hoida.

Jaak Volmer: meil on aeg kus küti palju tahad, ikka on vähe. Maaomanike surve ulukite arvukuse vähendamisele on nii suur. On olnud teisi aegu, seda ei tohi unustada.

Tõnu Heidov: kas on mõeldud selle peale kui palju näiteks vanemaid mehi loobub jahipidamisest kui maks tõuseb.

Ilmo Torn: siin saab jahiselts tuge pakkuda. Igal jahiseltsil on erinev liikmemaks ja eraldi EJS liikmemaksu minu teada keegi ei kogu. Ka praegu on paljudes seltsides vanemad mehed liikmemaksust vabastatud.

Kaido Kaasik uuris kokkutulnute meelsust muudatuse osas. Leiti, et muudatust on vaja ja ettepanekut toetatakse, soovitus on jätta üleminekuperiood vahele ning tõsta liikmemaks juba järgmisest aastast 60.- euro peale.

2. 20. märts on jahindusliku statistilise aruande esitamise tähtaeg. Seoses sellega palub tegevjuht ulukite arvukuse ja küttimissoovide esitamisse tõsiselt suhtuda. Nii nagu varasematel aastatel otsustatakse keskkonnaagentuurile saata maakonna kokkuvõte. Seega oodatakse kõikide jahipiirkondade aruannet hiljemalt 18.märtsiks SJS meilile.

Arli Toompuu esitas hirvede arvukuse hindamise ülevaate Metsküla JS näitel. Tema sõnum jahiseltsidele oli, et vaadates viimase 5 aasta küttimist, tuleb korrigeerida hinnangut reaalsemaks. Küttides aastaid ligi ja üle 2000 hirve ei saa olla hinnanguline arvukus 3000 reaalne.

Seoses metssigade küttimise korralduse vaidega uuriti ka kokkutulnutelt kas ollakse nõus juriidilise teenuse eest esitatud arvet ühiselt jagama. Otsustati jagada arve kõikide jahiseltside vahel.

3. Muud küsimused:

3.1. Kaido Kaasik – käesoleva aasta on EJS välja kuulutanud “Kaitse kodu” teemaastaks. Seoses sellega on Kaitseliit teinud ettepaneku, et mai kuus toimuval õppusel võiks kaasa lüüa ka jahimehed. Täpsemalt tutvustaksid nad seda SJS üldkoosolekul.

3.2. 30.märts toimub SJS jahiaasta lõpupidu. Osalejate arvu ja tasumist oodatakse 15. märtsiks.

SJS nõupidamine 06.03.2024 Saklas
X