Osa võtsid: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Vilmar Rei, Aarne Jõgi

Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

  1. SJS 2023. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne, 2024. aasta eelarve eelnõu
  2. SJS üldkoosoleku kokkukutsumine
  3. Kalamaja arendus
  4. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

1. SJS 2023. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne, 2024. aasta eelarve eelnõu

Eelmisel juhatuse koosolekul olid eelarved juba arutlusel. Seekord keskenduti 2024 eelarve eelnõule ja püüti leida lahendusi, kuidas oleks võimalik leida vahendeid palgafondi suurendamiseks.

OTSUSTATI: esitada 2023 aasta eelarve ja majandusaasta aruanne ning 2024 aasta eelarve eelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks

2. SJS üldkoosoleku kokkukutsumine

OTSUSTATI: SJS üldkoosolek kokku kutsuda 2.mail. Koht täpsustub hiljem. Käesoleval aastal lõppeb ka praeguse juhatuse volituse aeg, seega tuleb lisaks aruannete kinnitamisele päevakorda võtta ka juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

3. Kalamaja arendus

Juunis avaneb Saarte Kalanduse taotlusfoor, mille kaudu saime toetust paadikuuri uuendamiseks. Arutleti võimalust esitada avanevasse vooru taotlus olemasoleva maja juurde ca 130m2 õppeklassi ehitamiseks. 2022 aasta volinike koosolek on vastava nõusoleku andnud.

OTSUSTATI: kui on soov esitada taotlus juunis avanevasse taotlusfooru, siis on mõistlik ettevalmistustega, mis raha ei nõua, tegelema hakata. Lõpliku otsuse langetab üldkoosolek.

4. Muud küsimused

4.1. EJS´le kandidaadi esitamine tunnusmärgi Ilves saamiseks

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 3/2024
X