SJS nõupidamine 06.03.2024 Saklas

Päevakord: EJS struktuurimuudatuse tutvustus Jahinduse statistilise aruande esitamine Muud küsimused 1. EJS 2023 aasta volinike koosolekul anti EJS juhatusele ülesanne tegeleda võimaluste leidmisega struktuuri muutmiseks ja tugevdamiseks. Juhatus on sellega terve aasta tegelenud ja jõudnud võimaliku lahenduseni, mida jahimeestele esitleda.

Nahaparkimise koolitus

Viimastel päevadel on meedias palju juttu olnud Kliimaministeeriumi soovist võtta jahiulukite nimekirjast välja mõned linnuliigid. Palju rohkem kui küttimine, sest see on pea olematu, mõjutab lindude heaolu väikekiskjate rohkus. Kui mandril võib veidigi nende arvukuse reguleerimisel loota suurkiskjatele, siis Saaremaal

X