08.01.2018 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 1/2018   
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Lembit Soe, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas, Ene Peekmann, Jaan Ärmus, Harry Aavik, Andres Maripuu, Kalev Kuusk, Indrek Jalakas.

Päevakord:
1.     Ülevaade 2017 tegemistest ja eelarve täitmistest
2.     Jahihooaja lõpupeo arutelu
3.     Muud küsimused


Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2017 tegemistest ja eelarve täitmisest

Ive Kuningas tegi ülevaate 2017 tegemistest ja eelarve täitmisest. Kuna raamatupidamise mõttes ei saa aastat veel lõppenuks lugeda (arved veel tulemata) siis oli tegemist esialgse ülevaatega.

2.      Jahihooaja lõpupeo arutelu

Lõpupeo korraldamiseks on kokkulepe sõlmitud Kärla rahvamajaga. Kuupäev 31.märts.

3.      Muud küsimused

3.1. Arutati seltsi sõiduautoga seonduvat. Otsustati registreerida sõiduauto töösöitudeks kasutamiseks.
3.2. Kutsuda jahiseltside esindajad märtsi esimeses pooles kokku, et arutada statistilise aruande esitamisega seonduvat. 


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 1/2018
X