25.09.2017 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 3/2017  

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Heinart Laaneväli. 
OsalesIve Kuningas

Päevakord:
1.     Kalmaja kompleksi rendile andmine alates 01.01.2018
2.     Ülevaade 2017.aasta tegemistest ja eelarve täitmisest
3.     SJS teenetemärgi statuut
4.     Hirve küttimismahtude ja -tingimuste ettepaneku arutelu
5.     Ühisjaht


Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Kalamaja kompleksi rendile andmine alates 01.01.2018

Praeguse Kalamaja kompleksi rentniku rendileping lõppeb 31.12.2017. Saarte Jahimeeste Seltsi poole on edasise kompleksi rendilevõtmise sooviga pöördunud kaks uut ja ka senine rentnik. Üks rendilesoovijatest on huvitatud ka tiiru rentimisest. 
Juhatus arutas pakkumised läbi ja leidis, et tiiru rendile ei anta. Aarne Vainokivi jäi eriarvamusele ja leidis, et võiks veel kaaluda tiiru rendile andmist. 
Seni kasutusel oleva kompleksi edasiseks kasutuseleandmiseks volitati Mati Tangu ja Ive Kuningat vestlema kõigi kolme pakkujaga ja sobivaima kandidaadiga lepingut sõlmima.


2.      Ülevaade 2017. aasta tegemistest ja eelarve täitmisest

Ive Kuningas tegi ülevaate käesoleva aasta tegemistest ja eelarve täitmisest seisuga 01.09.2017 


3.      SJS teenetemärgi statuut


SJS juubeliaastaks loodud rinnamärk ajendas looma seltsi teenetemärki. Aarne Vainokivi, Andrus Sepa ja Erki Aaviku eestvedamisel on kirja pandud märgi statuut ja seletuskiri, mille juhatus heaks kiitis. Saata statuut ja seletuskiri jahiseltsidele tutvumiseks. Algatada märgi kavandi loomine. Seada eesmärgiks statuudi kinnitamine 2018. aasta üldkoololekul.


4.      Hirve küttimismahu ja -tingimuste ettepaneku arutelu

Selts esitas j20.juulil jahindusnõukogule ettepaneku määrata 2017/2018 jahiaastaks punahirvede küttimise mahuks eelmise aasta maht ehk 1102 hirve ja struktuuriks pulle mitte rohkem kui 30%, lehmi-vasikaid mitte vähem kui 35%. Kuna maaomanike esindajad ei olnud esitatud mehuga nõus ja soovisid, et kütitaks 1400 isendit, arutati tekkinud olukorda. Leiti, et jäädakse esmase ettepaneku juurde. 


5.      Ühisjaht

Otsustati ühisjaht korraldada 17.novembril Muhus. 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 3/2017
X