07.01.2019 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 1/2019  

 Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Lembit Soe, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas, Ene Peekmann, Jaan Ärmus, Harry Aavik, Andres Maripuu, Kalev Kuusk, Indrek Jalakas.

Päevakord:
1.     Ülevaade 2018 tegemistest 
2.     2019. aasta tegevuskava arutelu
3.     Noorjahimeeste koolituse tasu kinnitamine
4.     Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2018 tegemistest 
Ive Kuningas tegi ülevaate 2018 tegemistest . 


2.      
2019. aasta tegevuskava arutelu
Ive Kuningas tutvustas 2019. aasta tegevuskava. 

3.      Noorjahimeeste koolituse tasu kinnitamine
OTSUSTATI: kinniada noorjahimeeste koolituse kursuse tasuks 300.- (kolmsada) eurot. 

4.      Muud küsimused

4.1. Arutleti keda esitada EJS teenetemärkide Metsis ja Ilves kandidaatideks. 

4.2. Jahiaasta lõpupidu korraldada nagu tavaliselt märtsi lõpus. Uurida Kihelkonna Rahvamaja võimalusi. 

4.3. Arutleti SJS teenetemärgi kujunduse teemal. Teha koostööd Sporrongiga, lõpliku kavandi leidmiseks. 

Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 1/2019
X