Kohal: Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei

Osalesid: Ive Kuningas, Jaan Ärmus, Andres Maripuu, Kalev Kuusk, Indrek Jalakas

Päevakord:

  1. Jahiaasta lõpupidu
  2. 2023 aasta tegevuskava
  3. Vabariiklik trofeede näitus
  4. Uue jahindusnõukogu liikme määramine
  5. EJS teenetemärkide kandidaadid  
  6. Muud küsimused
  1. Jahiaasta lõpupidu

Traditsiooniliselt on jahiaasta lõpupidu toimunud märtsi lõpus. Juhatus teeb ettepaneku uurida peo korraldamise võimalust Salme rahvamajas 31.märtsil.

2. 2023 aasta tegevuskava

Ees seisab 2023 aasta tegevuskava koostamine. Arutleti mida plaani võtta. Lisaks iga-aastastele üritustele tuleb korraldada kindlasti veteranide ringkäik jahimajades. Endiselt on ettepanek korralda kevadist ulukite vaatlust.

3. Vabariiklik trofeede näitus

EJS on pakkunud välja, et 2023 vabariiklik trofeede näitus korraldatakse Saaremaal. Loss on selleks sobiv paik aga kahjuks on alumine näitusesaal remondis. Uurida, milliseid ruume kasutada saaksime.

4. Uue jahindusnõukogu liikme määramine

Andrus Sepp on teatanud, et ta ei soovi jätkata jahindusnõukogu töös.

Juhatus otsustas teha EJS’le ettepanek kinnitada uueks jahindusnõukogu liikmeks Rain Metsmaker.

5. EJS teenetemärkide kandidaadid

EJS tunnustusavalduste andmise korra kohaselt tuleb vapimärgi ja teenetemärgi taotlus esitada 15.märtsiks. Juhatus otsustas esitada Ilvese märgi kandidaadiks Kalev Kuuse, seltsi pikaajalise revisjonikomisjoni esimehe.

6. Lühiajalise laenu andmine Saarte Kalamajale kalurite kuuri ehitamiseks.

Kuna käesoleval aastal läheb aktiivseks kalurite kuuri ehitamiseks, siis võib tekkida olukord kus Saarte Kalamajale on arvete maksmiseks ajutiselt vaja anda lühiajalist laenu kuni PRIA rahade laekumiseni.

Juhatus otsustas, et on põhimõtteliselt laenu andmise poolt. Kui vastav vajadus tekib, arutatakse see enne tehingu sooritamist kindlasti läbi.

7. Muud küsimused

7.1. Jahindusjuhtide ja jahikorraldajate täiendusõppe kursus Luua metsanduskoolis.

2023 aastal korraldatakse Luua metsanduskoolis kaks kolmepäevast jahinduslikku täiendkoolitust. EJS on pakkunud igale halduslepingu partnerile välja võimaluse 2 inimese osalemiseks. Saaremaalt osalevad Ive Kuningas ja Martin Hein.

7.2. Hukkunud hüljeste koristamise leping vallaga – kas sõlmida?

2021 ja 2022 aastal oli SJS ja valla vahel sõlmitud leping randa uhutud hukkunud hüljeste koristamiseks. 2023 aastaks on vald saatnud uuendatud lepingu, milles soovitaks täpsemat aruandlust hüljeste koristamisega tekkinud kulude kohta. Juhatus leidis, et valla poolt pakutud lepingu variant ei ole sobiv ja lepingut sellistel tingimustel ei sõlmi.

7.3. 27.oktoobril 2021 toimunud juhatuse koosolekul otsustati sõlmida Elektrileviga väiketootja liitumisleping. Leping on sõlmitud ja juhatus arutas, et asjaga tuleb edasi minna. Otsustati võtta hinnapakkumisi päikeseparke paigaldavatelt ettevõtetelt Erko Elekter, Bestandem, Helioest, ABC Kliima.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 1/2023
X