Osa võtsid: Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei

Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

 1. 2022. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne
 2. 2023. aasta eelarve ja tegevuskava
 3. Üldkoosoleku kokkukutsumine
 4. Kalamaja kompleksi arendamine
 5. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

 1. 2022. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne

Esimene eelarve täitmise ja majandusaasta aruande ülevaatamine toimus 27.veebruari juhatuse koosolekul.  

OTSUSTATI: 2022. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

 • 2. 2023. aasta eelarve ja tegevuskava

Ka 2023 aasta eelarve eelnõu ja tegevuskava on nii öelda teisel lugemisel.

OTSUSTATI: 2023 aasta eelarve eelnõu ja tegevuskava esitada volinike koosolekule kinnitamiseks.

 • 3. Üldkoosoleku kokkukutsumine

Kutsuda SJS üldkoosolek kokku 15. juunil algusega kell 18.00 Lümanda Jahimeeste Seltsi majas.

Päevakord:

 1. 2022. aasta tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmine
 2. Revisjonikomisjoni aruanne
 3. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2023. aasta tegevuskava
 5. 2023. aasta eelarve kinnitamine
 6. Keskkonnaameti järelevalveosakonna ülevaade enamlevinud rikkumistest jahipidamisel
 7. Muud küsimused
 • 4. Kalamaja kompleksi arendamine

Kalamaja kanali ots on ilma piirdeta. Turvalisuse tagamiseks on mõistlik sinna paigaldada piire ja valgustus ühes. Piire võiks koosneda viiest ketiga ühendatud metallpostist mille otsa on paigaldatud valgustid. Eelnimetatud tööde teostamiseks on hinnapakkumine küsitud Elektrotherm OÜ’lt, pakkumine 2782.- + käibemaks. Toetuse saamiseks esitatud taotlus KOPi.

 • 5. Muud küsimused:
  • 5.1. Elektri müük rentnikule.

Kuna Kalamaja on rendile antud tingimusel, et rentnik tasub kogu kuluva elektri, siis otsustas juhatus müüa päikesepargi poolt toodetud ja Kalamajas tarbitud energia rentnikule sama hinnaga millega ostab järelejäänud mahu Eesti Energia.

 • 5.2. Juhatus otsustas 2022. aasta tulemuste eest maksta preemiat laskeinstruktorile, trofeede hindajale ja raamatupidajale 200.- eurot bruto. Tegevjuht lähetada EJS poolt korraldatavale jahinduslikule õppereisile Horvaatiasse 18.-24.september. Reisi maksumus 1520.- eurot

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 4/2023
X