27.oktoober 2022 Kalamajas

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

  1. Kalamaja kompleksi rentniku vahetus
  2. Elektrilevi hinnapakkumine väiketootja liitumislepingu sõlmimiseks
  3. Õhksoojuspumpade paigaldamise hinnapakkumine
  4. Looduskeskuse rajamise arutelu
  5. Paadikuuri uuendamisest
  6. Jahimeeste ja maaomanike ühisjaht
  7. Info kodanike pöördumise kohta seoses jahipidamisega
  8. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

1.      Kalamaja kompleksi rentniku vahetus
Senine rentnik on teatanud, et soovib rendilepingu lõpetada alates 1.jaanuarist. Eelmisel juhatuse koosolekul otsustati avalikkust teavitada kompleksi rentimise võimalusest. Teade avaldati kodulehel ja Facebooki lehel. Etteantud tähtajaks esitati üks sooviavaldus – OÜ Karjametsa.

Otsustati sõlmida alates 1.jaanuaris 2023 kolmeaastane rendileping osaühinguga Karjametsa.

2.     Elektrilevi hinnapakkumine väiketootja liitumislepingu sõlmimiseks

Leidmaks lahendust Kalamaja hoone kütmiseks, otsustas juhatus küsida Elektrilevilt hinnapakkumist väiketootja liitumislepingu sõlmimiseks. Elektrilevi hinnapakkumine on 627,61 eurot (555,61 liitumise hind ja 72.- menetlustasu).

Otsustati liitumisleping sõlmida.

3. Õhksoojuspumpade paigaldamise hinnapakkumine.

Saali, kööki, kontorisse ja ülemise korruse koridori õhksoojuspumpade paigaldamise hinnapakkumine on 6224.- eurot.

Otsustati paigaldada õhksoojuspumbad saali ja kööki. Küsida uus hinnapakkumine.

4. Looduskeskuse rajamise arutelu

Otsustati, mõttekaaslaste leidmiseks, tutvustada Looduskeskuse rajamise ideed Keskkonnaametile.

5. Paadikuuri uuendamisest

Vana kuur on tühjaks tehtud ja lammutamiseks valmis. Tööde alustamist takistab ehitusloa menetlus.

6.      Jahimeeste ja maaomanike ühisjaht

Nõusoleku ühisjahi korraldamiseks on andnud RMK. Jaht toimub 4.novembril. Kogunemine Mändjala parklas. Plaanis on kaks aju ja ühine supisöömine. Kutsed on välja saadetud.

7.      Info kodanike pöördumiste kohta seoses jahipidamisega

Tegevjuht teeb ülevaate kodanike pöördumisest seose jahipidamisega. Põhilised probleemid millega pöördutakse on seoses koduloomadega, kes on jahipidamisest häiritud, liikumisega maaomanku maal ja loomsete jäätmete leiuga looduses. Tõdeti, et pöördujatele tuleb jahipidamise olemust selgitada ja kindlasti on jahimeestel endil ka võimalusi, et probleeme ennetada.

8.      Muud küsimused

8.1. Hirvede kaelustamine

Aasta tagasi andis Keskkonnaamet Saarte Jahimeeste Seltsile loa, kaelustada 5 hirve. Seni on õnnestunud kaelustada üks hirvelehm. Eelmise aasta detsembrist kuni tänaseni on ta põhiliselt liikunud ca 2 km raadjuses. Vaid ühe korra on ta ette võtnud ligi 8 km pikkuse teekonna Karujärve poole. Kaelustamise luba kehtib veel aasta. Kui tuleb lund, mis on suureks abiks uinutatud hirve leidmisel, alustatakse taas aktiivselt katsetega.

8.2. Põtrade küttimise seis

Veidi murelikuks teeb põtrade küttimine. Eelmisel aastal oli oktoobri lõpuks kütitud 182 põtra, sellel aastal koosoleku toimumise päevaks 85. Otsustati, peale oktoobri küttimise aruannete esitamist, vajadusel teha jahindusnõukogule märgukiri, et küttimismaht võib jääda täitmata.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 5/2022
X