Neljapäeval, 19.novembril, hindab Jüri Tõnisson Kalamajas põtradelt kogutud bioproove.

PÕDRA BIOPROOVID ON:

Alalõualuu – tuleb võtta ja esitada vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud isenditelt. Kindlasti tuleks esitada kõikide nende isendite lõualuu, kellelt on kogutud sigimiselundkond või esitatud sarvemõõdud. Isendite täpse vanuse määramata jäämisel langeb drastiliselt ka sigimiselundkondade ja sarvede vahendusel kogutava info väärtus.

Põdralehmade sigimiselundkonnad – emakas koos munasarjadega ning sama isendi parem alalõualuu – kogutakse ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt.

NB! Kütitud põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks kindlasti võtta ka alalõualuu.

Kogutud biomaterjalide juurde täita KÜTITUD PÕDRA ANDMELIPIK millele märkida: küttimise koht, aeg, isendiandmed, võetud bioproovide ning vigastuste-haiguste tunnused. Andmelipiku vorm on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt www.keskkonnaagentuur.ee

Põtrade seirematerjalide hindamine
X