Laupäeval, 1.aprillil, tähistas Saarte Jahimeeste Selts Tornimäe rahvamajas 50. juubelisünnipäeva, millest võttis osa ca 300 inimest.
Õhtujuht, Indrek Jalaks, andis esmalt sõna juhatuse esimehele Mati Tangule, kes pidas pidupäevale kohase avakõne.
Seejärel sai sõna Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust, kes õnnitles Saarte Jahimeeste Seltsi vabariikliku katuseorganisatsiooni poolt ja tõi oma kõnes välja, milliste väljakutsetega seisab Eesti jahindus silmitsi täna.
President kasutas ka võimalust tunnustada Saare maakonna jahimehi.
EJS vapimärgi “Metsis” tunnistused said Aarne Vainokivi ja Mati Kirs. Teenetemägid antakse neile üle novembris EJS 50. juubelile pühendatud gaalaüritusel.Aarne Vainokivi presidendilt tunnistust vastu võtmas.
Mati Kirsi õnnitleb vapimärgi puhul EJS tegevjuht Tõnis Korts.Teenetemärgid “Ilves” said:

Erki Aavik, keda SJS tunnustas juubeliraamatu koostamise eest,

Meelis Kaare, kes on Aste Jahiseltsi juhtinud 25. aastat

ja Ive Kuningas, kes on seltsis töötanud 7 aastat, sellest 2 viimast tegevjuhina.

Põlva Jahiseltsi juhatuse esimees Aare Veetsmann tänas Jaan Ärmust sõprussuhete loomise eest kahe maakonna vahel. 


Sõnavõttudele järgnes kaunis kontsert Keili Simasteli ja Martti Nõu esituses.


Järgnes Saarte Jahimeeste Seltsi tänukirjade üleandmine.
Kui SJS on Saare maakonna jahimehi ühendav organisatsioon, siis kogu Eesti jahimehi ühendab Eesti Jahimeeste Selts, kuhu kuulub ka SJS. Tänati EJS esindust meeldiva koostöö eest.EJS esindus, (vasakult) Tõnis Korts, Margus Puust, Andres Lillemäe, Lea Truska.50. aasta jooksul on seltsi tegevust juhtinud mitmed hakkajad mehed – Verner Meius, Ülo Vevers, Ants Sink, Rein Tõru, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Margus Mägi, Mati Tang. 
Kahjuks ei ole kõik eelpool nimetatud mehed enam meie hulgas. Tänati Ülo Veversit, Rein Tõrut, Aarne Vainokivit, Vilmar Reid ja Mati Tangu.SJS juhatuse esimehed, (vasakult) Mati Tang, Ülo Vevers, Vilmar Rei, Aarne Vainokivi. Pildilt puudub Rein Tõru.Tegevjuhtidena on igapäevatööd korraldanud Feodor Teder, Jaan Mägi, Andrus Sepp, Ilmo Torn, Ive Kuningas.SJS tegevjuhid, vasakult Ilmo Torn, Ive Kuningas, Andrus Sepp.


Ühe eduka ettevõtte eelduseks on, et bilanss oleks tasakaalus. Seda tähtsat ülesannet on seltsis toimetanud Malle Tarvis ja Ene Peekmann. Ja teise olulise osana on seltsi tegevuse juures töö tiirus. Pikka aega on tiiru tööd juhtinud Hillar Pihlas ja viimastel aastatel Harry Aavik.Kalamaja lasketiiru peremehed Harry Aavik ja Hillar Pihlas.Jahinduse juures on oluline osa ka koolitusel. Olgu see siis jahimeeste järelkasvu, valiklaskmise või ulukite peibutamise koolitus. Paljude aastate jooksul on seltsile selles osas headeks partneriteks olnud Jaan Ärmus, Kaarel Roht, Kaupo Kindsigo, Uno Vait ja Mare Kirr.


Pikaaegne jahimeeste koolitaja Jaan Ärmus


50 aastat on pikk aeg ja oluline osa seltsi sünni juures olnud inimestest on koos väärtuslike mälestustega läinud taevastele jahimaadele. Õnneks on seltsi elust tänaseks koostatud 2 suuremat kokkuvõtet. 2007. aastal ilmus Endel Panga eestvedamisel kroonika “Saarte Jahimeeste Seltsi jahimeeste ühistegevus 1967-2007” ja 2016. aastal Erki Aaviku sulest juubeliraamat “Jahindusest ja jahipidamisest Saaremaal ja Muhumaal”.Sulesepad Erki Aavik ja Endel Pank


Eraldi tänu kuulus mehele, tänu kellele on Kalamaja lasketiirus pikki aastaid olnud võimalik õpetada laskmist noorjahimeestele, lihvida jahimeeste laskeoskusi ja viia läbi laskevõistluseid. See mees on Tõnu Osa, kelle heitemasinaid oleme aastakümneid tiirus kasutanud. Suur tänu! Kahjuks ei olnud Tõnu Osal võimalik üritusest osa võtta.Tänati ka koostööpartnereid.
Aastaid on seltsi poolt korraldatud ürituste läbiviimist toetanud osaühingud Saare Uluk, Artemis Trading ja Neli Elu. 
Kui suuremate laskevõistluste korraldamisel on oma vahenditest puudu tulnud, on õla alla pannud Tagavere Laskurklubi. 
Juubeliaasta puhuks on kokkulepe sõlmitud ajalehega Saarte Hääl, kes rohkem kui aasta jooksul tutvustab kõikide SJS liikmete ajalugu ja tegemisi. 
Tornimäe rahvamaja, kus ka juubelisünnipäev peeti, on mitmel korral võimaldanud jahimeestel oma jahindusaasta lõppu tähistada.
Saarte Jahimeeste Seltsi kuulub maakonna 25 jahindusorganisatsioonist 19. Maakonna jaihndusest tervikpildi saamiseks, peame oluliseks ka koostööd praegu seltsi mittekuuluvate seltsidega.
.


Koostööpartnerite esindajad: Mihkel Tarvis – Saare Uluk OÜ, Krista Riik – Tornimäe rahvamaja, Teet Peedu – Tagavere Laskurklubi, Mati Kirs – Saare EPT Jahiselts.Ja nagu auhindade üleandmisel sageli tavaks on, jäetakse kõige olulisemad kõige lõppu, nii ka seekord.
Winston Churchill on õelnud, et kui üks puu jääb ellu, kasvab see tugevaks. 50 aastat tagasi panid Saaremaa jahiseltsid ühiselt puu kasvama. Aastate jooksul on selle puu mõned harud murdunud, aga on ka uusi kasvanud. Täname kõiki seltse, kes on aidanud puud elus hoida ja tugevaks saada. Ilma teieta oleks see puu hukkunud.SJS liikmesorganisatsioonid: (vasakult) Sõrve Sääre Jahiselts- esindaja Meelis Laaster, Karja Jahiselts – esimees Lembit Soe, Lümanda Jahimeeste Selts – esimees Jalmar Raud, Laimjala Jahiselts – esimees Rain Kallas, Kaali Jahiselts – esimees Janno Vahter, Kärla Jahiselts – esindaja Toivo Vaik, Metsküla Jahimeeste Selts – esimees Arli Toompuu, Valjala Jahimeeste Selts – esimees Kalev Päästel, Mõntu Jahiselts – esimees Priit Karu, Pärsama Jahiselts – esimees Priit Trei, Pihtla Jahiselts – esindaja Kaido Välja, Muhu Jahiselts – esindaja Urmas Laaneväli, Võhma Jahiselts – esimees Toivo Lõhmus, Laugi Jahiselts – esimees Andrus Sepp, Tornimäe Jahimeeste Selts – esimees Toivo Leis, Salme Jahimeeste Selts – esindaja Vallen Aug, Aste Jahiselts – esimees Meelis Kaare.

Tunnustati ka 2016. jahihooaja parimaid trofeekütte, kelleks seekord olid:
Aarne Mesila – parim põdra trofee
Andrus Kont – parim hirve trofee
Martin Leedo – parim metskitse trofee
Markus Undrest – parim metssea trofee
Mikko Undrest – parim hundi kolju trofee
Alar Tamm – parim hundi naha trofee
Kristjan Ige – parim kopra trofee
Madis Sink – parim mägra trofee
Jüri Kaju – parim kähriku trofee
Aivar Kokk – parim rebase trofee

Tänukirja sai ka Muhu Jahiselts eelmisel aastal Saarte jahimeeste 26. kokkutuleku korraldamise eest.

Õhtu jätkus ansambli Onud tantsumuusika saatel.Suur tänu kõigile, kes peo korraldamisel abiks olid ja kõigile kes osa võtsid. Tänu teile kujunes Saarte Jahimeeste Seltsi juubelisünnipäeva tähistamine meeldejäävaks sündmuseks, mida on  pikka aega hea meenutada.


Jahimehed tantsuhoos


Rohkem pilte Saarte Hääle galeriist ja Taivo Spitsõnilt Salme Jahimeeste Seltsi kodulehelt.
Saarte Jahimeeste Seltsi 50. juubelisünnipäeva tähistamine
X