Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek 15.juuni 2023 Mõisaküla

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 19, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.

Koosolekut juhatas Kaido Kaasik ja protokollis Ive Kuningas. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad  (registreerimisleht lk 1 ja 2)

Päevakord:

1. SJS 2022.a. tegevusaruanne, majandusaasta aruanne, eelarvetäitmise aruanne

2. Revisjonikomisjoni aruanne

3. 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine

4. 2023.a. tegevuskava

5. 2023.a. eelarve kinnitamine

6. Keskkonnaameti järelevalveosakonne ülevaade enamlevinud rikkumistest jahipidamisel

7. Muud küsimused

 • 7.1. EJS struktuurimuudatusest
 • 7.2. Saarte jahimeeste XXXI kokkutulek

1. 2022.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

Tegevjuht tegi kokkuvõtte 2022 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2022 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 342.- eurot kasumit. 

Arne Saagpakk teeb ettepaneku, et juhatuse koosolekute protokollid saadetaks liikmetele meilile, see suurendaks info levikut liikmete seas.

2. Revisjonikomisjoni aruanne

Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.  Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.  Revisjonikomisjoni aruanne lk 1 ja lk 2.

3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kaido Kaasik teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada. 

Koosolek otsustas majandusaasta aruande kinnitada ühehäälselt.

4. 2023.a. tegevuskava

Tegevjuht tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsi 2023 aasta tegevuskava

Koosolek otsustas 2023 aasta tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

5. 2023.a. eelarve

Tegevjuht tutvustas 2023 aasta eelarve ja seletuskirja eelnõud. Kaido Kaasik teeb ettepaneku suurendada palgafondi 2500.- euro võrra ja kinnitada miinus eelarve.

Koosolek otsustas ühehäälselt palgafondi suurendamise ettepanekut toetada ja kinnitada 2023 aastaks miinuseelarve.

6. Keskkonnaameti järelevalveosakonne ülevaade enamlevinud rikkumistest jahipidamisel
Hendrik Lõbus tegi ülevaate jahipidamise käigus ettetulevatest eksimustest.

7. Muud küsimused

7.1. EJS struktuurimuudatusest

8.juunil toimunud EJS volinike koosolekul tutvustati seltsi struktuurimuudatuse algatust. Hetkel on Eestis kolme rühma kuuluvaid jahiseltse. On neid kes kuuluvad maakondlikku katuseorganisatsiooni ja selle kaudu EJS’i, on neid kes kuuluvad otse EJS’i ja on neid kes toimetavad omaette. Katuseorganisatsioonide poolt pakutavaid teenuseid kasutavad aga kõik. EJS on asunud otsima lahendusi, kuidas seda olukorda ühtlustada. On moodustatud EJS töögrupp, kellele on ülesandeks pandud pakkuda järgmise aasta volinike koosolekuks välja lahendus kuidas edasi.

7.2. Saarte jahimeeste XXXI kokkutulek

Ilmo Torn tutvustas kokkutulekuga seonduvat. Toimub see 28.-30.juuli Veske külas. Korraldajad Leisi Jahiselts ja Pärsama Jahiselts. Ruumi peaks jaguma, platsil elektrit pakutakse, nagu tavaliselt on laupäeva lõunaks supp. Palve on ühekordseid nõusid mitte kasutada.

Võistlusalad:

 • kuuli laskmine
 • juhtkonna võistlus
 • karaoke
 • laskevõistlus
 • võrkpall
 • naiste võistlus
 • laagri kujundus
 • kokandusvõistlus
 • mitmevõistlus
 • discgolf
 • viktoriin

Koosoleku juhataja Kaido Kaasik

Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosoleku protokoll 15.06.2023
X