Põtrade seirematerjalide hindamine

Neljapäeval, 19.novembril, hindab Jüri Tõnisson Kalamajas põtradelt kogutud bioproove. PÕDRA BIOPROOVID ON: Alalõualuu – tuleb võtta ja esitada vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud isenditelt. Kindlasti tuleks esitada kõikide nende isendite lõualuu, kellelt on kogutud sigimiselundkond või esitatud sarvemõõdud. Isendite

X