13.02.2023

Osa võtsid: Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei

Osalesid: Kalev Kuusk, Andres Maripuu, Indrek Jalakas

Päevakord:

  1. Päikesepaneelide paigaldamine

Kõrged elektrihinnad on tinginud vajaduse paigaldada Saarte Jahimeeste Seltsi territooriumile päikesepaneelid.

2022. aastal sõlmiti Elektrileviga väiketootja leping ja tänaseks on arvesti vahetatud. Et asjaga edasi minna, otsustati 16. jaanuaril 2023 toimunud juhatuse koosolekul küsida paneelide paigaldajatelt hinnapakkumisi.

Pakkumine tehti 4 ettevõttele – ABC Kliima, Helioest OÜ, Bestandem OÜ ja Erko Elekter OÜ.

Pakkumised laekusid kõigilt neljalt ettevõttelt. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed on pakkumisi võrrelnud ning otsustanud, et paneelide paigaldamiseks  teha ettepanek Bestandem OÜ’le.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse elektroonilise koosoleku protokoll
X