Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel
Osalesid: Ive Kuningas, Jaan Ärmus, Andres Maripuu, Indrek Jalakas, Aarne Jõgi

Päevakord:
1.     Ülevaade 2019. aasta tegemistest
2.     2020. aasta tegevuskava arutelu
3.     SJS ja EJS teenetemärkide saajate arutelu
4.     Kalamaja arenduse projekt
5.     Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2019. aasta tegemistest
Ive Kuningas tegi ülevaate 2019.aasta tegemistest – jahitrofeede näitus, jahiaasta lõpupidu, jahiveteranide kokkusaamine, vabariiklik ja maakonna kokkutulek, halduslepingu täitmine, vet.lepingud, Kalamaja sadama renoveerimine, laskevõistlused jne.

2.      2020. aasta tegevuskava arutelu. Juhatus arutas 2020. aasta tegevuskava.

3.      EJS ja SJS teenetemärkide saajate arutelu
2019.aastal valmisid SJS aumärgid “Kuldne hirvesarv”, “Eeskujulik jahimees” ja “Eeskujuks jahinduses”. Juhatus otsustas teha liikmetele ettepaneku, et iga selts võib esitada ühe kandidaadi aumärgile “Eeskujulik jahimees” ja ühe kandidaadi aumärgile “Eeskujuks jahinduses” Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10.veebruar.

4.      Kalamaja arenduse projekt
Andrus Sepp tegi ülevaate Kalamaja kompleksi arendamise käigust. Moodustatud on töörühm. Eelmise aastal saadud ühe korra kokku. Esmatähtis oleks korda teha sissesõidutee. Otsida võimalusi rahastuse leidmiseks. Esmalt uurida planeeritava töö hinnapakkumisi.  

5.      Muud küsimused
5.1. Aavo Aljase pöördumine seoses ulukikahjustustega rapsipõllul. Juhatus otsustas vastata kirjale viitega määrusele, mis antud olukorda reguleerib.

5.2. Lubade väljastamine Jahises. Ive Kuningas tutvustas võimalust väljastada väikeulukite load Jahise kaudu.

5.3. Põhivarade mahakandmine. Otsustati maha kanda järgmised amortiseerunud põhivarad:

  • köögikapid, soetamisaeg 2003, jääkmaksumus 0
  • elektripliit ja õhupuhasti, soetamisaeg 2003, jääkmaksumus 0
  • külmik, soetamisaeg 2003, jääkmaksumus 0

Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 1/2020
X