13.jaanuar 2022 Kuressaares

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Andrus Sepp, Arli Toompuu, Aarne Jõgi, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Ive Kuningas, Ene Peekmann, Jaan Ärmus

Päevakord:
1. Ülevaade 2021. aasta tegemistest

2. 2022.aasta tegevuskava arutelu

3. Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2021.aasta tegemistest
Tegevjuht teeb ülevaate 2021. aasta tegemistest. Kahjuks peab tõdema, et mitmed plaanis olnud üritused on koroona tõttu pidanud ära jääma. Kuna 2021.aastaga seotud viimased arved ei ole veel laekunud, siis eelarve täitmist ei arutata. Seda tehakse järgmisel koosolekul.

2.     2022.aasta tegevuskava arutelu
Enamasti on 2022.aastaks planeeritud tegevused samad mis eelnevatelgi aastatel. Juhatus teeb ettepaneku, tulenevalt EJS teemaastast “Väärtusta jahisaaki”, lisada vastavateemaline üritus ka SJS tegevuskavasse ja siduda see SJS 55 aastapäeva tähistamisega. Plaanis on ka jahikoerte verejälje koolituse korraldamine.

3.      Muud küsimused
3.1. SJS lipp on väärikas eas ja vajab uuendamist.

3.2. Kahel eelneval aastal on SJS palunud jahiseltse esitada aumärkide kandidaadid märtsiks. Kuna on tekkinud traditsioon, need üle anda septembris, siis otsustati et edaspidi oodatakse jahiseltside ettepanekuid kandidaate osas juulis-augustis.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 1/2022
X