11.06.2018 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 3/2018   

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas
Päevakord:
1.     Uute liikmete vastuvõtt
2.     SJS aumärgi kavand
3.     Kokkutulekud
4.     Kalamaja sadama renoveerimine
5.     Jooksvad küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Uute liikmete vastuvõtt
Eikla Jahiselts on 19.mail 2018 esitanud avalduse Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks astumiseks. Eikla jahiseltsi kuulub 17 liiget. 
OTSUS: võtta Eikla Jahiselt Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks.

2.      Teenetemärgi kavand
Ive Kuningas tutvustab erinevaid Sporrongi poolt loodud märgi kavandeid. 
OTSUSTATI jätkata kavandi otsimisega 


3.      Kokkutulekud
EJS kokkutulek toimub 6.-8.juuli Pärlseljal ja kohalik kokkutulek 27.-29.juuli Mõntu sadamas.


 4.      Kalamaja sadama renoveerimine
Kalamaja sadama renoveerimiseks on esitatud taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Taotlus ei ole esitatud kogu renoveerimise projekti ulatuses vaid I etapina on plaan korrastada kanali vasak kallas, otsasein ja paremast kaldast 6 jm.


5.     Jooksvad küsimused

Jooksvaid küsimusi ei arutatudKoosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 3/2018
X