09.01.2017 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 1/2017   Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Vilmar Rei, Lembit Soe
Osales: Andres Maripuu, Indrek Jalakas, Kalev Kuusk, Ive Kuningas, Ene Peekmann, Harry Aavik.

Päevakord:
1.      Ülevaade 2016 tegemistest ja eelarve täitmisest
2.      SJS 50 juubeli tähistamine
3.     EJS teenetemärkide kandidaatide esitamine
4.     SJS struktuuriküsimus
5.     Muud küsimused


Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2016 tegemistest ja eelarve täitmisest

Ive Kuninga ülevaade tehtud töödest ja eelarve täitmisest2.     
SJS 50 juubeli tähistamine
Ilmunud on juubeliraamat jaa toimunud jahinduskonverents 2.detsembril Kuressaare kultuurikeskuses. Igas kuus ilmub Saarte Hääles ühe jahiseltsi tutvustus. Sporrongist tellitud tikitud SJS logoga särgid. Vaadati üle märgi ja vimpli kavandid. Otsustati pidu korraldada 1.aprillil Tornimäe rahvamajas. Moodustati peo korraldamise töörühm koosseisus Vilmar Rei ja Arli Toompuu.  


3.     
EJS teenetemärkide kanditaatide esitamine

Kinnitati EJS teenetemärkide kandidaadid.


4.      SJS struktuur

Tegevjuhi töökoormuse vähendamiseks kaasata seltsi töösse alates 1.veebruarist kuni aasta lõpuni osalise tööajaga juhiabi.


5.      Muud küsimused

4.1. Trofeede hindamine on planeeritud 25.märtsil. Hetkel on hindamise ja näituse koht lahtine, uurida võimalust lossist. Moodustads töörühm koosseisus Andrus Sepp ja Marin Hein. 


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 1/2017
X