Juhatuse koosoleku protokoll 2/2019

25.03.2019 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2019 Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart LaaneväliOsalesid: Ive Kuningas Päevakord:1.     SJS 2018 majandusaasta aruanne 2.     2018 aata eelarve täitmine3.     2019 aasta eelarve ja tegevuskava4.     Volinike koosoleku

Juhatuse koosoleku protokoll 4/2018

01.10.2018 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 4/2018    Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart LaaneväliOsalesid: Ive Kuningas, Aarne Jõgi, Aivar Laaneväli, Ardo Ling Päevakord:1.     Ülevaade 2018. aasta eelarve täitmisest2.     Kalamaja rendileping3.     Teenetemärgi kavand4.     Kalamaja sadama renoveerimine5.     Hirvede jälgimiseks

Volinike koosolek 19.04.2018

Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek19.aprill 2018 Kõljala Saarte Jahimeeste Seltsi 19 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 16, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.Poolt 16 häält. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt.Koosolekul osalesid

X